Information gällande COVID-19 för organisationer med projektstöd

Nyhet - 2020-03-26
Forum Syd rekommenderar att följa myndigheternas rekommendationer för resande, fysiska möten och åtgärder mot smittspridning. Det kan innebära att ni som organisation måste senarelägga, ställa in, omprioritera, eller ändra sättet som ni och era samarbetsorganisationer genomför aktiviteter. Vi är öppna för flexibla lösningar.

Forum Syd har stor förståelse för att alla organisationer inte kommer att kunna genomföra alla aktiviteter som planerat och att det i nuläget är svårt att planera framåt.

Finns en planering- och uppföljningsresa budgeterad i projektet så får den skjutas upp eller ställas in oavsett område den avser. Forum Syd behöver inte någon motivering till varför den skjuts upp eller ställs in. Är en förstudie inplanerad får den också skjutas upp till senare tillfälle. Behöver ni göra andra större förändringar, så ska ni som vanligt kontakta er handläggare. Det kan exempelvis gälla ändring av datum för projektslut, budgetändringar där enskilda budgetposter avviker med mer än 10 procent och med mer än 5000 SEK.

Forum Syds kontor i Litauen, Colombia, Sverige och Kenya är stängda tills vidare och all personal arbetar på distans. Verksamheten fortsätter och vi hanterar avtal, rekvisitioner och beslut som vanligt. Däremot tar vissa processer längre tid än normalt. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.