Kampanj för fred och liv i Colombia

Nyhet - 2017-07-27
Tillsammans med flera medlemmar i det internationella samfundet är Forum Syd oroade över utmaningarna med att genomföra fredsavtalet.
Forum Syd default

Med undertecknandet och senare godkännandet av fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC-EP gerillan i november 2016, har Colombia inlett en ny historisk era.

Fredsavtalet är en möjlighet att övervinna både ojämlikheterna och det våld som präglat Colombia i årtionden. Det är också en möjlighet att lägga grunden för ett samhälle som fullt ut respekterar de universella mänskliga rättigheterna. 

Implementeringen av avtalet och infriandet av fredslöftet hotas dock av attacker på civilsamhället. På bara sex månader har antalet hot, attacker och mord på ledare för folkrörelser och människorättsförsvarare nått alarmerande nivåer. Den kritiska situationen för människorättsförsvarare, liksom en rad svårigheter och utmaningar måste hanteras för att förverkliga vad som avtalades vid förhandlingsbordet.Som medlemmar i det internationella samfundet vill Forum Syd tillsammans med flera andra organisationer stödja processen i Colombia.

Tillsammans med bland annat Diakonia, Svenska kyrkan, Latinamerikagrupperna, MR-Fonden & SweFORlanserar därför Forum Syd kampanjen Fred är respekt för liv, i syfte att på internationell nivå stärka genomförandet av fredsavtalet och synliggöra hot, trakasserier och attacker mot folkrörelser och människorättsaktivister.

Kampanjen uppmanar till:

  • Att snarast genomföra åtgärder som planeras inom fredsavtalets syfte att skydda människorättsförsvarare som hotas på grund av sitt arbete och ställningstaganden, och dessutom erkänna deras arbete som ett viktigt bidrag till freden i Colombia.
  • Att följa vad som överenskommits i fredsavtalet, och säkerställa att båda parter lever upp till sina skyldigheter enligt vad som förhandlades fram i Havanna.
  • Att regeringen erkänner existensen, förstärkningen  och återbeväpnandet av paramilitära grupper på landsbygden och i städerna. Och  vidtar åtgärder för att avveckla dessa grupper, och ställer statliga aktörer inför rätta som olagligt stödjer eller döljer handlingar av dessa paramilitära grupper.

Klicka här för att läsa uppropet i sin helhet.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.