Krympande utrymmet för det civila samhället är en viktig politisk fråga

Nyhet - 2017-05-05
Forum Syd har granskat riksdagspartiernas ställningstagande om det minskade utrymmet för det civila samhället.
Forum Syd default

Forum Syd publicerar idag två publikationer för att uppmärksamma den oroväckande trenden att utrymmet för det civila samhället minskar runt om i världen. Dessa publikationer illustrerar vilken följd trenden har för genomförandet av Agenda 2030 och hur riksdagspartier ställer sig till frågan om ett minskat utrymme för civilsamhälle.

I publikationen Shrinking space – En granskning av svenska riksdagspartiers ställningstagande om det minskade utrymmet för det civila samhället har Forum Syd har granskat hur Sveriges riksdagspartier tagit sig an frågan och vilket arbete som partierna gör för att motverka det krympande utrymmet för civila samhället. Granskningen visar att det minskade utrymmet för civilsamhället är en viktig politisk fråga men skiljer sig något i vad de tycker om ett nytt globalt nätverk och obligatoriska dialoger med civilsamhället.

I publikationen Shrinking Space for civil society - challenges in implementing the 2030 Agenda uppmärksammas vilken roll civilsamhället har för att implementera Agenda 2030 och att de Globala målen nås.

För att säkerställa att ”ingen ska lämnas utanför” behövs ett starkt civilsamhälle och med dessa två publikationer vill Forum Syd belysa den oroväckande trend som sker runt om i världen med att utrymmet för civila samhället minskar. Utan ett starkt civilsamhälle, både i Sverige och globalt, kommer inte Agenda 2030 att kunna implementeras och de 17 Globala målen att nås.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.