Kryphål i Europaparlamentets förslag mot skatteflykt

Nyhet - 2017-06-13
EU-parlamentets ledamöter röstade för utökad offentlig land-för-land-rapportering men förslaget har ett farligt kryphål.
Forum Syd default

Europeiska kommissionens ursprungliga förslag kräver att stora företag med verksamhet i EU offentligt ska rapportera sina vinster och skatter för varje land de är verksamma i inom EU och i länder som ingår i en ännu inte överenskommen EU-lista över skatteparadis. Detta innebär att multinationella företag fortfarande kan dölja sin vinst i länder som inte kommer ingå i rapporteringskraven.

När två utskott i Europaparlamentet röstade för att utöka kravet om offentlig land-för-land-rapporteting till att gälla alla länder som företag har verksamhet i, världen över, införde parlamentsledamöterna också en ny undantagsmekanism.  Kryphålet som föreslogs av de liberala och konservativa partigrupperna ger företag möjlighet att begära undantag från att offentligt rapportera viss information om verksamhet i länder utanför EU där det finns oro över affärshemligheter.

Detta undantag kommer att komplicerar uppföljningen och kan potentiellt utnyttjas av företag som vill hålla vinster dolda i skatteparadis.

- Undantaget är ett farligt kryphål som innebär att medborgare, journalister, civilsamhällsorganisationer och parlamentariker inte alltid kommer få den information som behövs för att identifiera om multinationella företag flyr från att betala skatt och därigenom utkräva ansvar, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

Förslaget är ännu inte antaget utan kommer att gå till omröstning i hela Europaparlamentet. Vi uppmanar Europarparlamentariker att ta bort kryphålet när förslaget behandlas i plenum så att offentlig land-för-land-rapportering gäller alla länder, utan undantag. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.