LEAVE NO ONE BEHIND: From words to reality in Swedish development cooperation

Nyhet - 2019-10-22
Ny rapport från Forum Syd undersöker hur åtagandet om att ingen ska lämnas utanför påverkar svenskt bistånd och utvecklingssamarbete.
logotypen för ingen ska lämnas utanför. Den har samma utseende som globala målen men med en prick ovanför varje färgblock.
Symbolen för att ingen ska lämnas utanför skapades av Forum Syd och CONCORD Sverige för att lyfta den brådskande situationen om att världens ledare måste hålla sina löften om att uppnå Agenda 2030.

Åtagandet om att ingen ska lämnas utanför är det absolut viktigaste löftet för att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen. Inget av målen kan anses vara uppnått om det inte har uppnåtts för alla. 

Principen om att ingen ska lämnas utanför sätter jämlikhet och inkludering i fokus på utvecklingsagendan. Det handlar om att utrota extrem fattigdom i alla dess former, att minska ojämlikheter och att bekämpa diskriminering. Åtagandet har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta människorna – de som ofta är svårast att nå.

Men hur arbetar Sverige utifrån principen? Biståndet har en avgörande roll för att utrota fattigdomen och försvara människors rättigheter. Det är därför centralt att biståndet utgår från löftet om att ingen ska lämnas utanför.

Rapporten LEAVE NO ONE BEHIND: From words to reality in Swedish development cooperation har därför granskat officiella styrdokument, fördelning av biståndsbudgeten samt hur svenskt bistånd genomförs med fokus på att utrota fattigdomen.

Våra rekommendationer till den svenska regeringen

  • Sverige bör tydligt definiera vad åtagandet om att ingen ska lämnas utanför innebär i planering, prioritering, genomförande och utvärdering av Sveriges bistånd.
  • Sverige bör ta ledningen globalt för åtagandet om att ingen ska lämnas utanför och göra det till en vägledande princip för internationellt bistånd.
  • En officiell uppföljningsstudie på resultaten från rapporten 2014 bör göras för att utvärdera om det bristande fattigdomsfokuset har åtgärdats.
  • Sverige bör fortsätta att avsätta 1% av BNI till internationellt bistånd och 0,15-0,2% till de minst utvecklade länderna.
  • Sverige bör fasa ut avräkningarna för inhemska flyktingkostnader i biståndsbudgeten. Tills dess, bör Sverige följa OECD DACs rekommendationer och tillämpa den mest konservativa tolkningen av OECD DAC-riktlinjer för att minimera avräkningarna från biståndet. 
  • Sverige bör upprätthålla fokus på att utrota fattigdomen i definitionen av bistånd och motarbeta alla försök att försvaga detta fokus inom EU och OECD DAC.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.