Magnus Lindell ny ordförande på ForumCiv

Nyhet - 2021-05-31
I helgen samlades över hundra personer från 57 medlemsorganisationer för att göra sina röster hörda på ForumCivs Årsmöte 2021.
Foto på ordförande Magnus Lindell med texten jag vill arbeta för att behålla och främja den fantastiska mångfald som ForumCiv representerar.

Välbesökt årsmöte

Den 29 maj höll ForumCiv årsmöte och glädjande deltog 57 av totalt 163 medlemsorganisatorer i årets digitala möte. Agendan för mötet inkluderade sedvanliga punkter som årsredovisning, motioner och fastställande av verksamhetsplan. Utöver det redogjordes även för ForumCivs medlemssatsningar samt beslutades att förlänga ForumCivs idéprogram till 2024. 

Tack till Victoria Enström

Årsmötet var Victoria Enströms sista uppdrag som ordförande. I två år har Victoria lett ForumCiv och några milstolpar som drivits under Victorias tid är namnbyte, utveckling av vår verksamhet i Östeuropa, ökat medlemsvärde samt förbättring av interna processer. ForumCiv vill varmt tacka Victoria för tiden som ordförande och önska lycka till med framtida uppdrag. 

Magnus Lindell ny ordförande

Under årsmötet valdes Magnus Lindell till ny ordförande. Magnus har jobbat hela sitt vuxna liv med biståndsfrågor och kallar sig stolt aktivist, biståndsbyråkrat och biståndsdiplomat. Erfarenheterna från de olika perspektiv ser han som en styrka och något som kan bidra till en bättre helhet. Magnus har stor erfarenhet av att jobba med civilsamhället och drivs av ett rättspatos bland annat färgat av arbete i Bangladesh, Mocambique och Palestina. Utifrån ForumCivs roll och uppdrag ser han det krympande demokratiska utrymmet i världen som mycket alarmerande.

Jag vill arbeta för att behålla och främja den fantastiska mångfald som ForumCiv representerar och som förenas i den obändiga tron att civilsamhället är en viktig röst för demokratin. Vi ska vara en relevant aktör och stärka våra medlemmars arbete så att vi förverkligar visionen om en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

Övriga styrelsemedlemmar

Ett varmt välkomnande också till de gamla och nya ansikten som åtagit sig uppdragen att som styrelseledamöter leda organisationen fram till nästa årsmöte. Ledamöter: 

 • Göran Alfredsson (omval)
 • Markus Adolfsson (nyval)
 • Nike Dahlskog (nyval)
 • Sari Gustavsson (nyval)
 • Victoria Kawesa  (nyval)
 • Tobias Linghag
 • Monica Nordenwald
 • Lina Remnert
 • Jessica Sjönell
 • Reija Toivo
   

Taggar

Medlem

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.