Medlemskap kommer krävas för att söka bidrag från ForumCiv

Nyhet - 2020-12-15
ForumCivs styrelse har beslutat att medlemskap i ForumCiv kommer att krävas för att kunna ansöka om bidrag från det Svenska partnerskapsprogrammet, Infokom-programmet och Trainee-programmet för projekt som implementeras från 2022 och framåt.

Beslutet togs efter ett år av betänkande och grundade sig i en konsekvensanalys och en undersökning som rådfrågade befintliga partners.

- Orsaken till beslutet är att ForumCiv vill att alla sökande organisationer ska kunna ställa sig bakom ForumCivs vision och vårt sätt att arbeta. Detta kommer även göra ForumCiv till en starkare plattform och stärka medlemsvärdet, säger ordförande Victoria Enström Lindskog.

Kravet om medlemskap kommer samordnas med det nya systemet för organisationsgranskning som är planerad att börja under 2021. Båda processerna syftar till att säkerställa att medlemmar och bidragsbeviljade organisationer arbetar enligt demokratiska system, god förvaltning och do-no harm i sina utvecklingsinsatser.

- ForumCiv lägger majoriteten av tid och energi på vidareförmedling. Genom att kombinera den här delen av vår verksamhet med medlemsarbetet kommer vi kunna skapa synergier och dra resurser till medlemsservicen, säger generalsekreterare Anna Stenvinkel.

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället. Med medlemskravet tror ForumCiv att vår legitimitet kommer öka, fokus på rättighetsperspektiv stärkas och möjlighet till att sprida bästa praxis underlättas. Vilket i slutändan kommer stärka civilsamhället, i Sverige och runt om i världen. 

För mer information, se landningssidorna för utvecklingsprojekt eller informationsprojekt

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.