Ny handbok: Vad kan vi göra för att förebygga korruption?

Nyhet - 2022-06-27
Den här handboken hjälper ForumCivs partner att bli bättre rustade i arbetet mot korruption. Handboken finns på engelska, svenska och ryska i form av en pdf-fil.
Bild på ett uppslag i handboken
Handboken ger vägledning och stöd i antikorruptionsarbetet.


Syftet med handboken är att stärka ForumCivs antikorruptionsarbete. Därför är handboken uppbyggd kring frågan: Vad kan vi göra för att förebygga korruption? snarare än att beskriva all den skada korruption kan orsaka.

Handboken bidrar till arbetet på två sätt:

  • Den ger vägledning och förtydligar vad som är korruption genom tydliga exempel samt identifierar förebyggande metoder
  • Handboken erbjuder användbara metoder för att upptäcka korruption och hur man agerar vid misstankar

Handboken finns på engelska, svenska och ryska och tillgänglig som pdf för alla anställda på ForumCiv och våra partner.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.