Ny handbok: Vad kan vi göra för att förebygga korruption?

Nyhet - 2022-06-27
Den här handboken hjälper ForumCivs partner att bli bättre rustade i arbetet mot korruption. Handboken finns på engelska, svenska och ryska i form av en pdf-fil.
Bild på ett uppslag i handboken
Handboken ger vägledning och stöd i antikorruptionsarbetet.


Syftet med handboken är att stärka ForumCivs antikorruptionsarbete. Därför är handboken uppbyggd kring frågan: Vad kan vi göra för att förebygga korruption? snarare än att beskriva all den skada korruption kan orsaka.

Handboken bidrar till arbetet på två sätt:

  • Den ger vägledning och förtydligar vad som är korruption genom tydliga exempel samt identifierar förebyggande metoder
  • Handboken erbjuder användbara metoder för att upptäcka korruption och hur man agerar vid misstankar

Handboken finns på engelska, svenska och ryska och tillgänglig som pdf för alla anställda på ForumCiv och våra partner.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.