Ny handbok: Vad kan vi göra för att förebygga korruption?

Nyhet - 2022-06-27
Den här handboken hjälper ForumCivs partner att bli bättre rustade i arbetet mot korruption. Handboken finns på engelska, svenska och ryska i form av en pdf-fil.
Bild på ett uppslag i handboken
Handboken ger vägledning och stöd i antikorruptionsarbetet.


Syftet med handboken är att stärka ForumCivs antikorruptionsarbete. Därför är handboken uppbyggd kring frågan: Vad kan vi göra för att förebygga korruption? snarare än att beskriva all den skada korruption kan orsaka.

Handboken bidrar till arbetet på två sätt:

  • Den ger vägledning och förtydligar vad som är korruption genom tydliga exempel samt identifierar förebyggande metoder
  • Handboken erbjuder användbara metoder för att upptäcka korruption och hur man agerar vid misstankar

Handboken finns på engelska, svenska och ryska och tillgänglig som pdf för alla anställda på ForumCiv och våra partner.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.