Oklarheter kvarstår efter brist på transparens i biståndsbudgeten

Nyhet - 2023-09-20
Inför onsdagen var vi många som hoppades på ytterligare förtydliganden gällande den kommande reformeringen av Sveriges bistånd, när regeringen presenterade sin budgetproposition för 2024. Dessvärre uteblev detaljerna i stort, vilket lämnar många organisationer i en fortsatt osäker sits.
Elisabeth Svantesson står framför en hög med budgetpropositionen.
Fortsatt osäkert läge för många organisationer efter att finansminister Elisabeth Svantesson presenterat budgeten för 2024. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet


Precis som i förra årets budgetproposition saknas även denna gång avsnittet som beskriver en indikativ fördelning på verksamheter inom Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd. Det innebär att vi ännu inte har en tydlig bild av hur budgeten är tänkt att fördelas över olika anslagsposter som strategier och tematiska områden.

Riskerar att drabba människor som lever i fattigdom

Resultatet blir att såväl myndigheter och civilsamhällesorganisationer som politiker i riksdagens utrikesutskott saknar inblick i eventuella stora omläggningar som kan väntas redan till nästa år. Detta gör det mycket svårt att planera för hur verksamheten ska se ut och försvårar möjligheterna till en så effektiv övergång som möjligt. I slutändan riskerar en sådan kortsiktighet och ovisshet att drabba utsatta människor som lever i fattigdom och under förtryck, när pågående och planerade projekt försenas eller plötsligt tvingas avvecklas.

Regeringen avser troligen att invänta den färdigförhandlade reformagendan innan förändringar på enskilda anslagsposter presenteras. Dessvärre innebär det att vi återigen står inför en situation där ändringar som tvingar vissa organisationer att lägga om hela sin verksamhet för kommande år kan komma att presenteras så sent som i slutet av december, i samband med att regeringens regleringsbrev till ansvariga myndigheter skickas ut. Det går inte ihop med biståndsministerns påstådda ambitioner om att öka biståndets transparens och förutsägbarhet.

Blandade signaler om biståndets mål

Ska vi hitta något positivt i hur budgetpropositionen för 2024 är skriven så är det möjligen att målet för svenskt bistånd, att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, ligger kvar och omnämns. Men sett till de signaler som har kommit från arbetet med reformagendan och det undvikande svar på frågan om biståndets mål som biståndsminister Johan Forssell gav i Ekots lördagsintervju den 16 september, så verkar inte ens det ligga säkert.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.