"Omstart världen" sätter svenskt ljus på den globala coronakrisen

Nyhet - 2020-06-09
Världens utveckling har satts ur spel. Det går inte att förutse pandemins konsekvenser, men utmaningarna är enorma. Svenska organisationer och Sida går nu samman för att lyfta det svenska biståndets roll i en värld där behoven ökar dramatiskt och framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade. Under initiativet #omstartvärlden startar vi en samlad diskussion kring vad som krävs för en global omstart mot en mer hållbar värld, där ingen lämnas utanför.
Bilväg med åkrar och berg text omstart världen omringat av en orange pil
Organisationerna bakom Omstart Världen är Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, ForumCiv, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida och We Effect. Initiativet består av digitala seminarier som sänds live på Facebook och Youtube.

Vi ser redan nu hur viruset slår hårt mot människors hälsa, försörjningsmöjligheter och frihet. Vi vet att det är de redan utsatta som drabbas värst, i alla samhällen världen över. Ojämlikheten förstärks och samtidigt kvarstår behoven som fanns innan viruset spridning bröt ut. Här kan biståndet göra skillnad – och nu behövs det mer än någonsin.

Vi vill hålla samtalet igång med dem vi annars skulle mött i Almedalen. Under det digitala initiativet #omstartvärlden möts civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare för att formulera lösningar tillsammans. Hur kan vi lindra mänskligt lidande? Hur ser vi till att demokrati och mänskliga rättigheter inte blir offer i pandemin? Hur säkerställer vi kvinnors och flickors rättigheter?

Program

Måndag 15 juni kl. 09.15 – 10.00

Drive for Democracy – nu krävs en högre växel! 

I flera länder har regeringar utnyttjat coronakrisen för att försvaga rättsstaten och demokratin. Ökat polisvåld, censur och attacker mot oppositionen är några av effekterna. Bekämpningen av covid-19 får inte bli en ursäkt för länder att sätta demokratin och rättsstatens principer ur spel. Undantagstillstånd och stränga lagar får inte bli permanenta när krisen väl är över.

Världen befann sig redan innan coronapandemin i en nedåtgående trend gällande demokrati och mänskliga rättigheter. Förra året presenterade regeringen en demokratisatsning med syfte att stärka demokratin globalt. Kontexten för detta arbete har förändrats radikalt på bara några månader. Hur ska Sveriges demokratisatsning säkerställa att demokrati och mänskliga rättigheter inte blir offer i coronapandemin?

Medverkande: 

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida 

Staffan Lindberg, demokratiforskare, Göteborgs universitet 

Inspel från: 

Daniela Gómez från PARES, Colombia 

Beverly Longid, från the International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL), Filippinerna

Moderator: Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv

Arrangörer: Act Svenska kyrkan, ForumCiv och We Effect

Till Facebookevenemanget

 

Tisdag 16 juni kl. 08:30 - 09:15

Sidas strategi för utvecklingsarbetet post Covid-19

Hur påverkar coronapandemin Sveriges arbete med utvecklingsfrågorna? I ett livesänt frukostsamtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin djupdyker FUF i hur Sida planerar att arbeta post Covid-19. Fokus kommer dels att vara på deras konkreta insatser för att motverka och stoppa den omedelbara hälsokrisen, men framför allt på strategier för efterverkningarna av krisen. 

Vad har vi lärt oss av årtionden av krishantering och humanitärt bistånd? Vad vet vi om att gå från kris till normaltillstånd i länder som redan tidigare lider av fattigdom och bristande mänskliga rättigheter? 

Medverkande: 

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida 

Samtalet leds av Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot, FUF

Arrangör: Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF

 

Onsdag 17 juni kl. 13.00 - 14.00

Rapportsläpp: Hur ska svenskt bistånd möta covid-19?

Coronapandemin slår hårt mot de redan mest utsatta i världen och riskerar att bli ett rejält bakslag i arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen. Coronapandemin visar också hur sårbara vi alla är. Hur kan Sverige genom biståndet bidra till att bygga en mer rättvis, jämställd, hållbar och trygg värld för alla efter krisen? 

Utifrån en ny rapport där svenska civilsamhällesorganisationer rapporterar om konsekvenserna av coronapandemin och ger konkreta förslag på hur Sverige kan bli en än bättre allierad till världens mest utsatta under och efter krisen diskuterar svenska politiker framtiden för svenskt bistånd.

Medverkande: 

Janine Alm Ericson, riksdagsledamot MP

Magnus Ek, riksdagsledamot C

Magdalena Schröder, riksdagsledamot M

Anders Österberg, riksdagsledamot S

Moderator: Anna Tibblin, generalsekretare, We Effect

Arrangörer: We Effect, IM, Islamic Relief, Kvinna till Kvinna, Plan International Sverige, Rädda Barnen och Svenska Missionsrådet

Till Facebookevenemanget

 

Torsdag 18 juni kl. 09.15 – 10.00

Backlash mot kvinnors rättigheter - vilka konsekvenser för kvinnors rättigheter kommer vi att se som en följd av pandemin?

Likt de flesta kriser slår pandemin hårdast mot redan utsatta grupper såsom äldre och de kvinnor och flickor som tillhör grupper i befolkningen som redan erfar orättvisor och utsatthet. Våldet ökar under pandemin och slår hårt mot kvinnor och hbtqia-personer. Det genusbaserade våldet och våldet mot kvinnor och flickor har ökat i alla länder p g a isoleringen i hemmen. Under pandemin prioriteras SRHR service bort och bedöms som icke-essentiell hälsovård. Utebliven SRHR service som preventivmedel och säker abort medför ytterligare lidande för flickor och kvinnor.

Vad händer under lockdown? Vilka långsiktiga konsekvenser kommer vi att se av att SRHR bortprioriteras? Hur kan vi säkerställa att kvinnor inkluderas i alla initiativ och program som syftar till att stödja och främja ekonomisk och social återuppbyggnad efter pandemin? Hur kan Sverige vara en stark aktör här?

Medverkande:

Prudence Woodford, ordförande PRO Global/Pensionärer utan gränser 

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige

Inspel från:

Zo Randriamaro, coordinator, WoMIN EcofeministDevelopment Alternatives

Anna Ushamba, regional programhandläggare södra Afrika, Afrikagrupperna

Moderator: Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna

Arrangör: Afrikagrupperna

Till Facebookevenemanget

 

Miniatyr
Vi fortsätter i höst!

Vi välkomnar fler aktörer att bidra till diskussionen genom att använda #omstartvärlden. Fler samtal kommer att ske till hösten. Vill du anmäla en programpunkt? Skicka ett mejl till anna.blucher@forumsyd.org 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.