Orangea kuvert med en mörk baksida

Nyhet - 2017-02-13
Idag drar kampanjen #schysstapensioner igång för att uppmärksamma att AP-fonderna investerar i kontroversiella företag.
Forum Syd default

Idag startar en kampanj i sociala medier för att få människor att ta ställning för schyssta pensioner i och med att 5,7 miljoner svenskar under den närmaste månaden får hem det orangea kuvertet med information om sin kommande pension. För det orangea kuvertet har en mörk baksida, AP-fonderna, som ansvarar för mer än 1500 miljarder av svenska folkets pensionspengar, investerar i en rad kontroversiella företag.

”Respekt för mänskliga rättigheter och miljö borde vara en självklarhet när statliga myndigheter som AP-fonderna investerar våra pengar. Men listan kan göras lång på investeringar i bolag som bidrar till eller direkt orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar”, säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd.

AP-fonderna har investeringar i flera kontroversiella gruvbolag. Det handlar exempelvis om tvångsförflyttningar av lokal- och ursprungsbefolkning i samband med kolbrytning i Colombia och Mocambique liksom kränkningar av urfolksrättigheter i Guatemala. Fonderna har också investeringar i bolag som anlägger oljepalmsplantager efter att ha ödelagt regnskog och annan skog rik på biologisk mångflad i Indonesien och Uganda.

AP-fonderna hävdar att de försöker påverka bolagen genom dialog men det finns ingen insyn i vilka bolag de har dialog med, vilka krav de ställer eller vad dialogerna lett till. Det gör det omöjligt för utomstående att granska om dialogerna ger några resultat. I juni 2016 kritiserade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar.

AP-fonderna styrs av ett förlegat regelverk som inte uppdaterats på 17 år. Ansvaret för ett få till stånd ett nytt regelverk ligger hos regeringen och pensionsgruppen i riksdagen. Efter år av diskussioner presenterade regeringen ett förslag på nya regler för AP-fonderna i juni 2015. På grund av oenighet inom andra frågor stoppades förslaget och har nu legat på is i över ett år.

”Det är hög tid att AP-fonderna får ett nytt regelverk som säkerställer att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter och hänsyn till miljö och klimat. Därför drar Forum Syd och andra organisationer i nätverket Schyssta pensioner igång en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma den mörka baksidan på de orangea kuvert vi får hem i brevlådan. I kampanjen uppmanar vi människor att skriva under ett mail till ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp med krav på ett nytt regelverk för AP-fonderna som garanterar schyssta pensioner”, säger Karin Gregow.

Vi kan inte längre vänta, kräv #schysstapensioner nu!
--> www.schysstapensioner.nu/ta-stallning

Läs mer om AP-fondernas investeringar i gruvbolag som bryter kol i Colombia i Forum Syds rapport As black as coal.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...