Orangea kuvert med en mörk baksida

Nyhet - 2017-02-13
Idag drar kampanjen #schysstapensioner igång för att uppmärksamma att AP-fonderna investerar i kontroversiella företag.
Forum Syd default

Idag startar en kampanj i sociala medier för att få människor att ta ställning för schyssta pensioner i och med att 5,7 miljoner svenskar under den närmaste månaden får hem det orangea kuvertet med information om sin kommande pension. För det orangea kuvertet har en mörk baksida, AP-fonderna, som ansvarar för mer än 1500 miljarder av svenska folkets pensionspengar, investerar i en rad kontroversiella företag.

”Respekt för mänskliga rättigheter och miljö borde vara en självklarhet när statliga myndigheter som AP-fonderna investerar våra pengar. Men listan kan göras lång på investeringar i bolag som bidrar till eller direkt orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar”, säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd.

AP-fonderna har investeringar i flera kontroversiella gruvbolag. Det handlar exempelvis om tvångsförflyttningar av lokal- och ursprungsbefolkning i samband med kolbrytning i Colombia och Mocambique liksom kränkningar av urfolksrättigheter i Guatemala. Fonderna har också investeringar i bolag som anlägger oljepalmsplantager efter att ha ödelagt regnskog och annan skog rik på biologisk mångflad i Indonesien och Uganda.

AP-fonderna hävdar att de försöker påverka bolagen genom dialog men det finns ingen insyn i vilka bolag de har dialog med, vilka krav de ställer eller vad dialogerna lett till. Det gör det omöjligt för utomstående att granska om dialogerna ger några resultat. I juni 2016 kritiserade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar.

AP-fonderna styrs av ett förlegat regelverk som inte uppdaterats på 17 år. Ansvaret för ett få till stånd ett nytt regelverk ligger hos regeringen och pensionsgruppen i riksdagen. Efter år av diskussioner presenterade regeringen ett förslag på nya regler för AP-fonderna i juni 2015. På grund av oenighet inom andra frågor stoppades förslaget och har nu legat på is i över ett år.

”Det är hög tid att AP-fonderna får ett nytt regelverk som säkerställer att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter och hänsyn till miljö och klimat. Därför drar Forum Syd och andra organisationer i nätverket Schyssta pensioner igång en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma den mörka baksidan på de orangea kuvert vi får hem i brevlådan. I kampanjen uppmanar vi människor att skriva under ett mail till ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp med krav på ett nytt regelverk för AP-fonderna som garanterar schyssta pensioner”, säger Karin Gregow.

Vi kan inte längre vänta, kräv #schysstapensioner nu!
--> www.schysstapensioner.nu/ta-stallning

Läs mer om AP-fondernas investeringar i gruvbolag som bryter kol i Colombia i Forum Syds rapport As black as coal.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.