Överenskommelse om EU-lag för företags ansvar

Nyhet - 2023-12-19
Efter 18 timmars förhandlingar som pågick hela natten i Bryssel nåddes förra torsdagen en politisk överenskommelse om ett EU-direktiv för företags ansvar. Civilsamhället har bevakat förhandlingarna noga.
EU flaggor vajar utanför Europarlamentet i Bryssel.
Foto: Symbiot/Shutterstock.com

ForumCiv och europeiska civilsamhällesorganisationer som bevakat förhandlingarna om en lagstiftning välkomnar att det nu finns ett avtal som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö. Det är en viktig milstolpe även om man inte nådde ända fram och avgörande aspekter saknas.

Förslaget till Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) har förhandlats inom EU sedan början på sommaren. Det spanska ordförandeskapet hade som mål att föra förhandlingarna i hamn innan årsskiftet. Överenskommelsen nu är ett erkännande att det behövdes bindande regler för företag och att frivilliga riktlinjer inte varit tillräckligt.

Drabbade får tillgång till rättvisa

Företag kommer att behöva identifiera och åtgärda risker för människor och miljö som är kopplade till deras verksamhet och affärsrelationer. De som drabbats av kränkningar eller miljöskada kommer att kunna hålla företag ansvariga inför domstolar i EU-länder. Drabbade kommer att ha möjlighet att representeras av civilsamhällesorganisationer och fackföreningar i rättsprocesser, vilket ofta är avgörande för om utsatta och marginaliserade grupper faktiskt ska kunna starta och driva rättsfall.

Men överenskommelsen missar viktiga element. ForumCiv och andra civilsamhällesorganisationer har verkat för att hela värdekedjan måste omfattas av direktivet. Nu inkluderas inte försäljning eller användning i definitionen av värdekedjan. Detta är problematiskt eftersom exempelvis försäljning av IT-utrustning som används till olaglig övervakning av utsatta grupper eller oansvarig försäljning av produkter som bekämpningsmedel, vapen och läkemedel inte kommer att omfattas. Vidare är klimatkraven på företagen otillräckliga.

Nödvändigt att ha med finanssektorn

En av de stora knäckfrågorna i slutskedet av förhandlingarna var ifall finanssektorn skulle omfattas av direktivet eller inte. ForumCiv och fyra andra civilsamhällesorganisationer uppmanade i en debattartikel i Altinget den svenska regeringen att driva på för att finanssektorn skulle inkluderas. Finansiella aktörer bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och skador på miljön exempelvis genom att finansiera och försäkra nya olje- och gasprojekt, möjliggöra för jordbruksföretag att avverka tropiska skogar eller för gruvbolag att fördriva urfolk från sina traditionella områden.

Men finansiella aktörer är nu undantagna i överenskommelsen. De finns dock med i en granskningsklausul för eventuell framtida inkludering. Utelämnandet av investerare, banker och försäkringsbolag är en allvarlig brist eftersom dessa kontrollerar mer än tre gånger så mycket kapital som ”vanliga” företag gör. Kraven på riskanalyser (due diligence) bör även ställas på investerarna så att dessa i sin tur kan påverka sina portföljbolag.

Många fondbolag anser själva att de skulle vinna på att ingå i direktivet och att det skulle underlätta deras hållbarhetsarbete. Ett av Nordens största fondbolag, Storebrand Asset Management, skrev ett öppet brev till den svenska regeringen med uppmaningen att spela en proaktiv roll i förhandlingarna och förespråka att finanssektorn skulle inkluderas. 

Tekniska detaljer återstår 

Den politiska överenskommelsen i förra veckan avslutade trilogförhandlingarna mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet. Det återstår vissa detaljer som nu diskuteras vidare på den tekniska nivån. Efter detta ska ministerrådet, som i vår leds av det belgiska ordförandeskapet, och parlamentet godkänna den slutgiltiga texten. När vi väl har ett slutgiltigt direktiv, så börjar implementeringen av detta nationellt i EU:s olika medlemsstater.

ForumCiv kommer att fortsätta arbeta för att se till att vi får en stark svensk lagstiftning som säkerställer att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö, och att drabbade verkligen får tillgång till rättvisa och kompensation.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.