Pandemin delar världen i två

Nyhet - 2021-07-16
Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen - det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF).
Bild på Stefan Löfven från Sveriges VNR

Samtidigt som restriktionerna lättar i takt med att befolkningen vaccineras i rikare länder fortsätter den tredje vågen av smittspridning i fattigare länder. Ett tydligt budskap under årets högnivåmöte om hållbar utveckling var att pandemin delar världen i två. En del som är på väg ut ur pandemin och en del som är mitt i den, utan tillgång till vaccin och resurser för att möta pandemin och dess konsekvenser.

Rättvis fördelningen av vaccin och tillgång till finansiering för återhämtning beskrevs som ett trovärdighetstest i arbetet för att minska ojämlikhet mellan länder. I höginkomstländer har nästan en av fyra personer fått vaccin. I låginkomstländer är det en av 500 personer.

"Ojämlikhet beror på politiska val. Om det finns politisk vilja så finns det en väg framåt. För att lyckas måste vi sätta mänskliga rättigheter i centrum för åtgärderna", sa Michelle Bachelet Jeria, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Ojämlikhet beror på politiska val. Om det finns politisk vilja så finns det en väg framåt. För att lyckas måste vi sätta mänskliga rättigheter i centrum för åtgärderna.

Finansiering – den återkommande frågan

Redan innan pandemin saknade utvecklingsländer 2500 miljarder dollar årligen för att nå målen i Agenda 2030. Det finansieringsgapet är nu ännu större när investeringar och skatteintäkter minskat under pandemin. Många utvecklingsländer står också inför ohållbara skulder som förhindrar investeringar i exempelvis hälsa.

Behovet av ett bättre system för skuldhantering, progressiva skattesystem och internationella reformer för att komma åt skatteflykt och korruption diskuterades. Fler talare uppmanade också givarländer att leva upp till sina biståndsåtaganden.

Sverige 2030 lämnar ingen utanför

Sveriges regering presenterade sin frivilliga nationella granskning av arbetet med Agenda 2030. Partnerskap och inkludering är centralt i genomförandet. ”Sverige år 2030 lämnar ingen utanför”, inledde statsminister Stefan Löfven. Sverige har kommit långt men mycket arbete kvarstår, och alla aktörer i samhället behöver inkluderas. Utmaningar med växande ojämlikhet och omställning till hållbar konsumtion och produktion lyftes. Löfven underströk också Sveriges åtagandet om att ge en procent av BNI i internationellt bistånd.

I civilsamhällets uttalande uppmanades Sverige att utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för inkludering och dialog i genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030, samt att anta en ny handlingsplan. Det är rekommendationer som lyfts fram i den Spotlight-rapport som ForumCiv och 37 andra organisationer inom CONCORD Sverige gemensamt tagit fram inför HLPF.  

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.