Pandemin delar världen i två

Nyhet - 2021-07-16
Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen - det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF).
Bild på Stefan Löfven från Sveriges VNR

Samtidigt som restriktionerna lättar i takt med att befolkningen vaccineras i rikare länder fortsätter den tredje vågen av smittspridning i fattigare länder. Ett tydligt budskap under årets högnivåmöte om hållbar utveckling var att pandemin delar världen i två. En del som är på väg ut ur pandemin och en del som är mitt i den, utan tillgång till vaccin och resurser för att möta pandemin och dess konsekvenser.

Rättvis fördelningen av vaccin och tillgång till finansiering för återhämtning beskrevs som ett trovärdighetstest i arbetet för att minska ojämlikhet mellan länder. I höginkomstländer har nästan en av fyra personer fått vaccin. I låginkomstländer är det en av 500 personer.

"Ojämlikhet beror på politiska val. Om det finns politisk vilja så finns det en väg framåt. För att lyckas måste vi sätta mänskliga rättigheter i centrum för åtgärderna", sa Michelle Bachelet Jeria, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Ojämlikhet beror på politiska val. Om det finns politisk vilja så finns det en väg framåt. För att lyckas måste vi sätta mänskliga rättigheter i centrum för åtgärderna.

Finansiering – den återkommande frågan

Redan innan pandemin saknade utvecklingsländer 2500 miljarder dollar årligen för att nå målen i Agenda 2030. Det finansieringsgapet är nu ännu större när investeringar och skatteintäkter minskat under pandemin. Många utvecklingsländer står också inför ohållbara skulder som förhindrar investeringar i exempelvis hälsa.

Behovet av ett bättre system för skuldhantering, progressiva skattesystem och internationella reformer för att komma åt skatteflykt och korruption diskuterades. Fler talare uppmanade också givarländer att leva upp till sina biståndsåtaganden.

Sverige 2030 lämnar ingen utanför

Sveriges regering presenterade sin frivilliga nationella granskning av arbetet med Agenda 2030. Partnerskap och inkludering är centralt i genomförandet. ”Sverige år 2030 lämnar ingen utanför”, inledde statsminister Stefan Löfven. Sverige har kommit långt men mycket arbete kvarstår, och alla aktörer i samhället behöver inkluderas. Utmaningar med växande ojämlikhet och omställning till hållbar konsumtion och produktion lyftes. Löfven underströk också Sveriges åtagandet om att ge en procent av BNI i internationellt bistånd.

I civilsamhällets uttalande uppmanades Sverige att utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för inkludering och dialog i genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030, samt att anta en ny handlingsplan. Det är rekommendationer som lyfts fram i den Spotlight-rapport som ForumCiv och 37 andra organisationer inom CONCORD Sverige gemensamt tagit fram inför HLPF.  

Taggar

Agenda 2030

Other recent articles

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.

Tobias Billström i blå kostym på en presskonferens i riksdagen. Skärmdump på artikel i Altinget.
Debatt - 2024-05-20

Tre medskick inför din resa, Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter...