Positivt budgetbesked

Nyhet - 2016-09-20
Forum Syd välkomnar satsningen på stöd till civilsamhället men inte de fortsatta avräkningarna från biståndet.
Forum Syd default

Regeringen presenterade idag, 20 september, Sveriges budget för 2017. Biståndet fortsätter urholkas då 18 procent av biståndsbudgeten kommer att användas till kostnader för flyktingmottagning.

Den totala biståndsramen för 2017 ökar till 46,1 miljarder kronor och visar att Sverige närmar sig biståndsmålet om 1 procent av BNI, vilket är positivt. Trots det fortsätter biståndsbudgeten att urholkas när 8,1 miljarder kronor kommer att gå till flyktingkostnader i Sverige.

Migrationsverkets prognos för 2017 är nere på samma nivå som antalet asylsökande för 2013, och ändå väljer regeringen att göra stora avräkningar från biståndet. Regeringen skriver att anledningen till de höga avräkningarna dels beror på antalet asylsökanden men dels på ett nytt ersättningssystem.

- Vi är fortsatt kritiska till de höga avräkningarna eftersom utsatta människor ställs mot varandra. Även om vi helst inte hade sett några avräkningar alls, så är det svårt att motivera fortsatt höga avräkningar när prognosen för antalet asylsökande minskar, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.   

Forum Syd välkomnar regeringens satsning på stöd till civilsamhället för att motverka det minskade utrymme som organisationer i civilsamhället upplever i många länder världen över. Det är även positivt att biståndet till sviktande och konfliktdrabbade stater ökar och att Sverige prioriterar stöd till Colombias fredsprocess.

- Vi ser att det i flera länder blir allt svårare för civilsamhällesorganisationer att verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är därför positivt att regeringen ytterligare förstärker Sveriges arbete gällande det krympande utrymmet för civilsamhället, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.