Redo att stötta Ukraina

Nyhet - 2022-02-24
Rysslands invasion av Ukraina var både väntad och fullkomligt oväntad. Läget är svåröverskådligt men viljan att stötta människor i Ukraina är stor.
Människor demonstrerar med skyltar och Ukrainska flaggor
Viljan att stötta människor i Ukraina är stor. Hundratals demonstranter utanför Rysslands ambassad i Stockholm för att visa sin solidaritet med Ukraina. Viljan att stötta människor i Ukraina är stor.


Stämningen i våra grannländer i öst beskrivs av Ognjen Radonjic, ForumCivs regionchef för Östeuropa: Rädslan och oron är stor, det ofattbara har hänt. Den första krigschocken börjar ersättas av frågan – vad händer näst? Hur stöttar vi mänskliga rättigheter och påverkar för demokratisk förändring i en situation där rätten till liv inte ens garanteras? Vi har inte svaret men vi står enade med det ukrainska folket.

Tack till Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Östgruppen och Olof Palmes Internationella Center för arrangerandet av anti-krigsdemonstrationen i Stockholm torsdag 24 februari . Från talarna på demonstrationen:

Stiftelsen Internationellt Liberalt Centrums (Silc) Generalsekreterare Martin Ängeby

Till alla människor från Ryssland och i Ryssland, acceptera inte det här! Ni som jobbar där uppe på ambassaden acceptera inte det här, gå hem. Vi liberaler står på fredens sida, på frihetens sida och på Ukrainas sida. Leve Ukraina!

Svenska Freds Ordförande Agnes Hellström

Våra tankar är nu med Ukrainas folk och alla som drabbas av detta meningslösa krig. Det finns inga snabba lösningar eller militära medel som kan skapa hållbar fred. Stoppa kriget, ned med vapnen!

Östgruppens informationshandläggare Philipp Galtsov

Det här är inte den sista demonstrationen. Vi måste fortsätta visa solidaritet med Ukraina och engagera oss! Det viktigaste vi måste göra är att tillsammans stoppa krig!

Svenska Freds Ordförande Agnes Hellström talar på demonstrationen i Stockholm.
Östra partnerskapsnätverket fördömer Rysslands invasion av Ukraina

I ett gemensamt uttalande uttrycker medlemmar i Östra partnerskapsnätverket sin solidaritet med det ukrainska civilsamhället och hela befolkningen i Ukraina.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.