Regeringen återför 6,4 miljarder till biståndet

Nyhet - 2016-08-31
Forum Syd välkomnar regeringens förslag och hoppas att det innebär ett återställt stöd till civilsamhället.
Forum Syd default

Regeringen föreslår att återföra 6,4 miljarder kronor till biståndet i år. Förslaget är en följd av att avräkningarna för flyktingmottagandet minskar under 2016. Det innebär att regeringens stora neddragning på 3,9 miljarder i vårbudgeten för 2016 förs tillbaka.

- Vi välkomnar att regeringen nu vill återföra pengar till biståndsbudgeten för att bidra till långsiktig samhällsutveckling och fattigdomsbekämpning. Vi hoppas att återföringen kommer att innebära ett återställt stöd till de marginaliserade människor som organiserar sig i det civila samhället för att utkräva sina rättigheter, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning men trots att 6,4 miljarder återinförs tas fortfarande 5,9 miljarder från biståndsbudgeten. Urholkningen uppgår då till 13,5 procent av biståndsbudgeten och är pengar som inte används för att uppnå biståndets mål. Avräkningar från biståndsbudgeten innebär att bistånd tas från att stödja människor som lever i fattigdom och det är pengar som behövs för Sveriges arbete globalt med att uppnå de Globala målen.

Forum Syd har under förra året varit med i den digitala kampanjen #BiståndRäddarLiv tillsammans med flera biståndsorganisationer.

- Vi har tidigare uttryckt oro över ökade avräkningarna eftersom utsatta människor ställs emot varandra och det får allvarliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom. Det är varken långsiktigt eller förutsägbart att göra avräkningar från biståndsbudgeten för kostnader som borde tas från nationella budgetposter. Vi beklagar att återföringen görs till följd av en restriktiv flyktings- och asylpolitik, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.