Regeringen lanserar nytt policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete

Nyhet - 2016-12-16
Forum Syd välkomnar att civilsamhällets roll synliggörs i det nya policyramverket.
Forum Syd default

Den biståndspolitiska plattformen som lanserades under 2014 ersätts med ett nytt policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Sveriges utvecklingssamarbete tar genom policyramverket en utgångspunkt från perspektivet från människor som lever i fattigdom och deras syn på utveckling samt av ett rättighetsperspektiv. Dessutom ska svenskt bistånd utgå från ett jämställdhetsperspektiv, miljö- och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv.

Forum Syd välkomnar att policyramverket inkluderar viktiga rättighetsperspektiv och länkar till Politik för global utveckling (PGU), Agenda 2030 och viktiga internationella överenskommelser som kommer bli styrande för svenskt utvecklingssamarbete.   

Civilsamhället är viktigt i svenskt utvecklingssamarbete och i genomförandet av den nya utvecklingsagendan. Policyramverket bekräftar civila samhällets aktörers betydelse för demokratisk utveckling och svenskt bistånd. Forum Syd tycker att det är positivt att civilsamhällets roll synliggörs i ramverket och att det minskade utrymmet för civilsamhället lyfts upp, men att regeringen måste prioritera och driva frågan inom EU och FN. Policyramverket måste också användas fullt ut för ett starkt, svenskt utvecklingssamarbete oavsett andra politiska prioriteringar eller förändringar.

Regeringens skrivelse till policyramverket finns här.
Forum Syds remissvar från juni 2016 finns att läsa här

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.