Regeringen presenterar största biståndsbudgeten någonsin

Nyhet - 2017-09-20
Regeringen presenterade idag Sveriges budget för 2018. Sverige når enprocentmålet med en biståndsbudget som är den största någonsin.
Forum Syd default

Den totala biståndsramen för 2018 ökar till 48,950 miljarder kronor vilket innebär att Sverige lever upp till målet om att en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) ska gå till bistånd. 43,3 miljarder kronor går till det internationella biståndet vilket är en ökning med åtta miljarder. Ökningen beror dels på att BNI har ökat och att regeringen tillför 489 miljoner till biståndsramen. 

Men en stor del av ökningen beror på att avräkningarna för inhemska flyktingkostnader har minskat. Avräkningarna från biståndsbudgeten minskar från 8,1 miljarder till 2,750 miljarder och utgör nu 5,6 procent av det totala biståndet.

- Det är glädjande att Sverige lever upp till enprocentmålet. Det är också positivt att avräkningarna minskar så att biståndet inte stannar i Sverige. Däremot är det viktigt att understryka att det här beror på ett minskat antal asylsökande och att det fortfarande är problematiskt att Sverige använder avräkningar. Marginaliserade grupper ska inte ställas emot varandra, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd. 

Flera viktiga satsningar görs i budgeten. Stora satsningar görs på jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, miljö och klimat samt det humanitära biståndet. Anslaget till civilsamhällsorganisationer ligger kvar på samma nivå som i budgeten för 2017.

Forum Syd välkomnar att regeringen lägger ett ökat fokus på hur biståndet och Politiken för Global Utveckling ska bidra till genomförandet av Agenda 2030. Här lyfts samverkan med den svenska resursbasen såsom civilsamhällesorganisationer som central. Regeringen kommer även att ta fram en ny strategi för kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av Agenda 2030.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.