Regeringen presenterar största biståndsbudgeten någonsin

Nyhet - 2017-09-20
Regeringen presenterade idag Sveriges budget för 2018. Sverige når enprocentmålet med en biståndsbudget som är den största någonsin.

Den totala biståndsramen för 2018 ökar till 48,950 miljarder kronor vilket innebär att Sverige lever upp till målet om att en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) ska gå till bistånd. 43,3 miljarder kronor går till det internationella biståndet vilket är en ökning med åtta miljarder. Ökningen beror dels på att BNI har ökat och att regeringen tillför 489 miljoner till biståndsramen. 

Men en stor del av ökningen beror på att avräkningarna för inhemska flyktingkostnader har minskat. Avräkningarna från biståndsbudgeten minskar från 8,1 miljarder till 2,750 miljarder och utgör nu 5,6 procent av det totala biståndet.

- Det är glädjande att Sverige lever upp till enprocentmålet. Det är också positivt att avräkningarna minskar så att biståndet inte stannar i Sverige. Däremot är det viktigt att understryka att det här beror på ett minskat antal asylsökande och att det fortfarande är problematiskt att Sverige använder avräkningar. Marginaliserade grupper ska inte ställas emot varandra, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd. 

Flera viktiga satsningar görs i budgeten. Stora satsningar görs på jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, miljö och klimat samt det humanitära biståndet. Anslaget till civilsamhällsorganisationer ligger kvar på samma nivå som i budgeten för 2017.

Forum Syd välkomnar att regeringen lägger ett ökat fokus på hur biståndet och Politiken för Global Utveckling ska bidra till genomförandet av Agenda 2030. Här lyfts samverkan med den svenska resursbasen såsom civilsamhällesorganisationer som central. Regeringen kommer även att ta fram en ny strategi för kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av Agenda 2030.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.