Rekordstort EU-bistånd bygger på uppblåsta siffror

Nyhet - 2023-10-18
CONCORD Europas senaste AidWatch-rapport visar att urholkningen av biståndet nådde nya rekordnivåer under 2022. Mer än en femtedel av EU:s bistånd, hela 20 miljoner euro, föll utanför grundkriterierna för bistånd. I stället användes majoriteten av pengarna för att täcka inhemska asylkostnader.
Bild på aidwatch rapporten med texten bursting the ODA inflation bubble


Den 18 oktober släppte CONCORD Europa sin årliga AidWatch-rapport som analyserar trender och nivåer för EU:s och medlemsstaternas internationella bistånd. Resultaten visar att biståndet under 2022 i större utsträckning svarar mot inhemska och geopolitiska intressen snarare än att stödja partnerländernas egna prioriteringar. 

Rekordstort EU-bistånd

Rapporten visar att EU:s bistånd var högre än någonsin, hela 0,59 procent av BNI, jämfört med 0,48 procent 2021. Ökningen var till störst del en effekt av stödet till Ukraina och närområdet. Samtidigt minskade biståndet till Afrika söder om Sahara med 7,8 procent. 

Urholkning av bistånd är större än någonsin

Mer än en femtedel av EU:s bistånd uppfyller inte grundkriterierna för att definieras som bistånd. Siffran går upp emot 20 miljoner euro, pengar som till största del har använts för att finansiera inhemska asylkostnader. Nästan en tredubbling av inhemska asylkostnader har rapporterats som internationellt bistånd, från 7 till 17 procent, hela 13,9 miljarder euro. Detta har främst använts för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det betyder att EU-länderna ger bistånd till sig själva under täckmantel av stöd till ukrainska flyktingar. Några EU-länder ger så mycket som hälften, i vissa fall ännu mer, av sitt bistånd till sig själva. 

I slutändan gick 3,9 miljarder kronor till att täcka inhemska flyktingkostnader.

Sveriges bistånd minskar 

I analysen av Sverige, visar 2022 på ett år av plötsliga och stora budgetförändringar. Avskaffandet av enprocentmålet, minskad budget, ökat fokus på Ukraina och humanitära kriser i närområdet, samt svenska säkerhets-, migrations- och handelspolitiska intressen har format Sveriges bistånd. Samtidigt som EU-biståndet ökar, minskar Sveriges bistånd till 0,9 procent av BNI. En minskning som förväntas fortsätta under de kommande åren.

I slutändan gick 3,9 miljarder kronor till att täcka inhemska flyktingkostnader. Eftersom migrationsverkets prognoser visat sig vara överdrivna användes inte 2,1 miljarder kronor. Ändå har regeringen, denna och förra, inte återfört pengarna till biståndet.

"Det är stötande att Sverige inte klarar av att ta emot människor som flyr krigets fasor i Ukraina utan att ta pengarna från utsatta grupper i Afrika, Asien och Latinamerika. Det var också förfärligt att se hur mycket arbetet försvårades för våra medlemmar och deras samarbetspartners för att denna och tidigare regeringar hanterade flytten av pengar mellan Sidas och Migrationsverkets budgetar så illa. Ett mer stabilt och långsiktigt system måste till för detta", kommenterar Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv i CONCORD Sveriges pressmeddelande.

Om AidWatch-rapporten

Sedan 2005 ger CONCORD Europa ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU:s och medlemsstaternas bistånd. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av trender i Sveriges internationella bistånd. Rapporten syftar till att hjälpa EU:s beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för att tillhandahålla tillräckliga resurser för att nå de Globala målen trots överlappande globala kriser, och för att förbättra transparensen och kvaliteten i EU:s internationella bistånd.

Mer aktuellt

Johan talar i riksdagen iklädd en mörkblå kostym och mörk slips. I en pratbubbla står det transparensen har minskat de senaste åren.
Nyhet - 2023-11-27

9 myter om bistånd

Vilka biståndsmyter använder regering? Det är hög tid att slå hål på myter om internationellt bistånd. Till vår hjälp har vi CONCORD Sverige fantastiska lista över vanliga biståndsmyter.

Bild på demonstranter under klimatstrejken i stockholm 22 september.
Nyhet - 2023-11-14

Därför är civilsamhället viktigare än någonsin

På flera platser i världen görs just nu inskränkningar som hotar människors rätt att organisera sig. Tillsammans med våra medlemmar står ForumCiv upp för demokrati och mänskliga rättigheter. ”Jag tror...