Riksrevisionen kritiserar avräkningar

Nyhet - 2016-09-02
Otydlig budget och kortsiktiga ändringar försvårar för ett långsiktigt och förutsägbart bistånd.
Forum Syd default

Riksrevisionen presenterade igår en rapport om avräkningar inom biståndet. Rapporten visar att en otydlig budgetering och kortsiktiga budgetändringar gör det svårt att bedriva en långsiktig och förutsägbar biståndsverksamhet.

Den beräkningsmodell som regeringen använder för att beräkna hur stor andel av biståndsbudgeten som ska användas för flyktingmottagande ger inte en korrekt bild av de verkliga kostnaderna. Konsekvenserna är att det blir svårt att förutse hur mycket medel som är kvar till biståndet, vilket i sin tur påverkar den svenska biståndsverksamheten.

- Det är viktigt att ha ett långsiktigt bistånd för att skapa samhällsförändringar och en hållbar utveckling. När det är oklart hur regeringen egentligen beräknar gör det att viktigt arbete tvingas prioriteras om eller skäras ned. Mindre resurser går till det långsiktiga arbetet med fattigdomsbekämpning och att uppnå de Globala målen, säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att använda en ny beräkningsmodell och att bli bättre på att tydligare redovisa de faktiska kostnaderna för det bistånd som räknas av till Migrationsverket, som Forum Syd också rekommenderat.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.