Så hotas demokratin när biståndet till Kambodja stoppas

Resultat - 2024-01-12
I december 2023 meddelade regeringen att Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja dras in. Ett stöd som främjat demokratisk utveckling och stärkt det kambodjanska civilsamhället, enligt Expertgruppen för biståndsanalys, (EBA).
Grupp med människor samlade i föreningslokal
Community workshop inom projektet Our Tonle Sap. Foto: ForumCiv

 

Kambodja håller på att utvecklas till ett medelinkomstland, men den demokratiska utvecklingen går bakåt. Landets civilsamhälle är under allt hårdare tryck från landets auktoritära regering.

"Vi är besvikna över den svenska regeringens beslut att stoppa biståndet. Svenskt utvecklingsbistånd behövs i Kambodja för att fortsätta stötta marginaliserade människor och mindre samhällen i att öka inflytandet över politiska beslut och den egna försörjningen", säger Panha Sok, landchef för ForumCiv i Kambodja.

ForumCiv har stöttat civilsamhället och demokratin i Kambodja i tre decennier och nått framgångar inom flera områden. En rapport från Expertgruppen för biståndsanalys visar att det svenska stödet främjat demokratisk utveckling i Kambodja, särskilt på lokal nivå. 

Slopandet av utvecklingsbiståndet till landet riskerar att drabba de mest marginaliserade i samhället. 

Vi är besvikna över den svenska regeringens beslut att stoppa biståndet.

Framgångarna som kan bli bakslag

Hållbar försörjning på landsbygden

En majoritet av Kambodjas befolkning lever på landsbygden (76 procent år 2019) och är beroende av naturresurser för sin försörjning.  

ForumCivs långsiktiga stöd har bidragit till att öka landsbygdssamhällens försörjning genom ökad tillgång till och kontroll över naturresurserna där de bor.  Bland annat har positiva steg tagits mot juridiskt bindande skogs- och fiskerättigheter för fiske- och skogsorganisationer. Genom formell registrering ges dem rätt att skydda och förvalta sina lokalsamhällen.  

Sårbar matproduktion till följd av klimatförändringar

Mellan 1996 och 2020 har Kambodja, enligt Khmer Times, genomlevt mer än 3 000 översvämningar och tusentals torkor och orkaner. Klimatförändringarnas inverkan påverkar en redan utsatt situation, vilket resulterar i bland annat i en sårbar matproduktion och stigande matpriser.  

ForumCiv har tillsammans med fyra lokala partnerorganisationer stärkt kapaciteten hos 32 civilsamhällesorganisationer runt Tonle Sap Lake i Kambodja att bedriva påverkansarbete mot lokala myndigheter och relevanta intressenter. Påverkansarbetet resulterade i att myndigheterna finansierade projekt för att gemensamt bekämpa effekterna av klimatförändringar och öka användningen av hållbara fiskemetoder.  

Urfolks rättigheter och deltagande

Enligt Cambodian Indigenous People Organization, finns fem urfolk i Kambodja som diskrimineras och förföljs, vilket gör utvecklingsarbete för urfolk särskilt viktigt. De här grupperna utsätts i högre grad av markrofferi och avskogning.

ForumCiv arbetar tillsammans med urfolk och genom åren har deras roll och rättigheter erkänts allt mer. De har byggt starka partnerskap och ökat samarbeten som rör markägande, markkonflikter och ökat tillslagen mot illegal verksamhet.

Flertalet påverkansaktioner ledde till ett uppmärksammat rättsfall gällande marköverträdelse. Det resulterade i att biträdande sekreteraren i justitieministeriet fälldes och tvingades lämna sin post och lämna tillbaka mark till lokalsamhället.  

Deltagande i demokratiska processer

Svenskt utvecklingsbistånd behövs i Kambodja för att fortsätta stötta människor och mindre samhällen i att öka inflytandet över politiska beslut och den egna försörjningen. Det är en förutsättning för att marginaliserade grupper också ska få ta del av landets ekonomiska tillväxt.  

ForumCivs arbete handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv. Ett livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning och ett uttryck för fria, hållbara och demokratiska samhällen.

Utan civilsamhället tystnar demokratin

Svenskt utvecklingssamarbete bör aktivt jobba för att stärka uppbyggnad av demokratiska samhällen där aktörer i civilsamhället, inklusive människorätts- och miljöförsvarare, kan verka fritt.

ForumCiv tror på ett partnerskap där samarbete mellan olika typer av aktörer kan leda till social förändring på såväl individuell som strukturell nivå.   

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.