Sammanfattning av ForumCivs somaliska program, 2012-2020

Nyhet - 2020-12-30
ForumCiv har sedan 2012 drivit det Somaliska diasporaprogrammet och från 2016 det Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP). För att implementera programmen etablerade ForumCiv landskontor i Somalia och Somaliland. Båda programmen avslutades under 2020.
Women in Puntland, Mogadishu, 2017

I åtta år bedrev ForumCiv utvecklingsprogram i Somalia och Somaliland. Avsaknaden av en stabil politisk styrning gjorde samhället svårnavigerat och utmaningarna många samtidigt som viljan till förändring skapade stora möjligheter.

Utvecklingssamarbetena bedrevs inom två program: stöttning till partnerskap mellan svensk-somaliska och somaliska civilsamhällesorganisationer och stöttning av individuella entreprenörer som önskat bidra till en jämlik och miljömässigt hållbar privat sektor som skapat anständiga arbeten.

Den somaliska diasporan i Sverige var väldigt drivande i att skapa programmet och med sina 800 föreningar i Sverige pågick redan ett organiserat utvecklingssamarbete mellan civilsamhällena i Sverige och Somalia. Diasporans roll i Somalia har varit och fortsätter att vara en kraft för somalisk återuppbyggnad. Programmet gick därför ut på att stötta de civilsamhällesinitiativ som redan fanns. Sedan start har programmet stöttat mer än 300 projekt hos lokala civilsamhällesorganisationer i alla delar av Somalia.

Framgångar inom programmet var bland annat påverkansarbete som ledde till lagar mot kvinnlig omskärelse, kriminalisering av våldtäkt och lag för presskydd. Civilsamhället påverkade även religiösa ledare att utfärda fatwas som motsätter sig kvinnlig omskärelse och uppmuntran till kvinnor att ställa upp i politiska val.

Svensk-somaliska affärsprogrammet skapades i samarbete med Business Sweden och gav entreprenörer chans till stöd för att utveckla sin affärsidé som skulle inkludera hållbarhetsplanering och öka jämställdhet och andelen anständiga arbeten.

Programmet stöttade ett 80-tal individer vilket resulterade i 40 företag som gemensamt anställt nästan 500 personer, varav 211 av dem var kvinnor och 260 var ungdomar. Mot bakgrund av att den genomsnittliga familjen består av sex personer uppskattas programmet ha förbättrat levnadsvillkoren för omkring 3 000 personer.

Båda programmen avslutades under 2020 och ForumCivs tre kontor i Hargeisa, Garowe and Mogadishu stängdes. Att bedriva utvecklingsarbete i post-konflikt länder är ingen enkel sak och särskilt inte i ett land som varit utan statsapparatur i decennier. Formella och informella styrningssystem lever parallellt med varandra och skapar en viss funktionalitet för befolkningen men komplexitet för internationella organisationer. Erfarenheterna och lärdomarna ForumCiv tar med sig är många och värdefulla. Ambitionen är att kunna återuppta arbetet och ForumCiv fortsätter leta finansiering.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.