Sammanfattning av ForumCivs somaliska program, 2012-2020

Nyhet - 2020-12-30
ForumCiv har sedan 2012 drivit det Somaliska diasporaprogrammet och från 2016 det Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP). För att implementera programmen etablerade ForumCiv landskontor i Somalia och Somaliland. Båda programmen avslutades under 2020.
Women in Puntland, Mogadishu, 2017

I åtta år bedrev ForumCiv utvecklingsprogram i Somalia och Somaliland. Avsaknaden av en stabil politisk styrning gjorde samhället svårnavigerat och utmaningarna många samtidigt som viljan till förändring skapade stora möjligheter.

Utvecklingssamarbetena bedrevs inom två program: stöttning till partnerskap mellan svensk-somaliska och somaliska civilsamhällesorganisationer och stöttning av individuella entreprenörer som önskat bidra till en jämlik och miljömässigt hållbar privat sektor som skapat anständiga arbeten.

Den somaliska diasporan i Sverige var väldigt drivande i att skapa programmet och med sina 800 föreningar i Sverige pågick redan ett organiserat utvecklingssamarbete mellan civilsamhällena i Sverige och Somalia. Diasporans roll i Somalia har varit och fortsätter att vara en kraft för somalisk återuppbyggnad. Programmet gick därför ut på att stötta de civilsamhällesinitiativ som redan fanns. Sedan start har programmet stöttat mer än 300 projekt hos lokala civilsamhällesorganisationer i alla delar av Somalia.

Framgångar inom programmet var bland annat påverkansarbete som ledde till lagar mot kvinnlig omskärelse, kriminalisering av våldtäkt och lag för presskydd. Civilsamhället påverkade även religiösa ledare att utfärda fatwas som motsätter sig kvinnlig omskärelse och uppmuntran till kvinnor att ställa upp i politiska val.

Svensk-somaliska affärsprogrammet skapades i samarbete med Business Sweden och gav entreprenörer chans till stöd för att utveckla sin affärsidé som skulle inkludera hållbarhetsplanering och öka jämställdhet och andelen anständiga arbeten.

Programmet stöttade ett 80-tal individer vilket resulterade i 40 företag som gemensamt anställt nästan 500 personer, varav 211 av dem var kvinnor och 260 var ungdomar. Mot bakgrund av att den genomsnittliga familjen består av sex personer uppskattas programmet ha förbättrat levnadsvillkoren för omkring 3 000 personer.

Båda programmen avslutades under 2020 och ForumCivs tre kontor i Hargeisa, Garowe and Mogadishu stängdes. Att bedriva utvecklingsarbete i post-konflikt länder är ingen enkel sak och särskilt inte i ett land som varit utan statsapparatur i decennier. Formella och informella styrningssystem lever parallellt med varandra och skapar en viss funktionalitet för befolkningen men komplexitet för internationella organisationer. Erfarenheterna och lärdomarna ForumCiv tar med sig är många och värdefulla. Ambitionen är att kunna återuppta arbetet och ForumCiv fortsätter leta finansiering.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...