Stora krav på att AP-fonderna ska investera hållbart

Nyhet - 2020-02-20
De avtal och konventioner som Sverige skrivit under ska följas, exempelvis Parisavtalet. Det är nu upp till AP-fonderna att se till att detta genomförs och efterlevs. Detta konstaterade statssekreterare Ulf Holm vid ett riksdagsseminarium om hur AP-fonderna ska uppnå hållbara investeringar.
Representanter för AP-fonderna, forskare och civilsamhället i panel om AP-fondernas nya regelverk.
Representanter för AP-fonderna, forskare och civilsamhället i panel om AP-fondernas nya regelverk.

För ett år sen började nya regler för Första–Fjärde AP-fonderna att gälla. Ett nytt mål infördes som innebär att pensionspengarna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Riksdagsseminariet diskuterade hur AP-fonderna arbetar med att implementera regelverket och vad som menas med ett ansvarsfullt ägande. I panelen satt politiker, representanter för AP-fonderna, forskare och civilsamhället.

Ulf Holm, statssekreterare hos finansmarknadsminister Per Bolund
Ulf Holm, statssekreterare hos finansmarknadsminister Per Bolund

”AP-fonderna förvaltar 1 500 miljarder av våra pensionspengar. Detta är ett betydande belopp och innebär ett ansvar som heter duga”, underströk Ulf Holm, statssekreterare på finansmarknadsdepartementet. ”Nu finns det en lagstiftning på plats, men det finns väldigt mycket mer att göra”, fortsatte han.

På frågan hur AP-fonderna arbetar för att implementera det nya regelverket, svarade fonderna själva att de sett över sin värdegrund liksom transparens och rapportering. AP-fonderna har fått mycket kritik genom åren för brister i transparensen och att det till exempel är svårt att få insyn i deras dialoger med bolagen. 

Fossila bränslen måste få stanna kvar i marken.

VD:arna för de tre AP-fonder som var på plats tryckte på vikten av att påverka bolagen till en omställning för att möta klimatmålen och att deras kraft att påverka var större idag. AP-fondernas Etikråd påpekade att de numera inte enbart arbetar med enskilda bolag utan försöker lösa själva problemen, till exempel kring gruvdammar där det skett flera allvarliga olyckor de senaste åren. 

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen
Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen

AP-fondernas fossila investeringar stod i fokus under seminariet. En ny rapport från Naturskyddsföreningen visar att AP-fonderna investerar över 16 miljarder av våra pensionspengar i 89 av världens 200 största fossilbolag. ”Fossila bränslen måste få stanna kvar i marken. Om hela affärsmodellen för oljebolag är att producera fossila bränslen blir en hållbar omställning svår”, sa Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Forum Syd och andra civilsamhällesorganisationer driver kravet att AP-fonderna bör fasa ut sina fossila investeringar.

Forskarna Beatrice Crona och Emma Sjöström menade att det är viktigt för finanssektorn att titta på alla risker och konsekvenser av investeringar och att tillbakadragande av investeringar också är ett sätt att påverka normer.

Utmaningarna är stora och vi måste alla jobba tillsammans.

Janine Alm Ericson (MP), ledamot i Riksdagens pensionsgrupp, välkomnade att Riksrevisionen ska granska AP-fonderna och påpekade att det händer mycket nu i företags- och finansvärlden. ”Bolag har börjat ta tillbaka investeringar i fossila tillgångar. AP-fonderna måste ta konsekvenserna och inte bli stående med förlorade tillgångar”, sa hon. 

Solveig Zander (C), också ledamot i pensionsgruppen, instämde kring Riksrevisionens granskning och menade att den kan ge en indikation på hur vi ska fortsätta framåt. ”Utmaningarna är stora och vi måste alla jobba tillsammans”, avslutade hon.

Solveig Zander (C) på riksdagsseminarium om AP-fonderna.
Solveig Zander (C), ledamot i pensionsgruppen.

Seminariet arrangerades av Centerpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Forum Syd, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Kristna Fredsrörelsen, Klimat Aktion, Emmaus Stockholm, Latinamerikagrupperna, Fian Sverige, Fossil Free Sverige, Jordens Vänner och Afrikagrupperna, där flera är medlemmar i nätverket Schyssta pensioner. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.