Svensk rapportering om hållbar utveckling till FN

Nyhet - 2017-07-21
Sverige rapporterar för första gången till FN om genomförandet av Agenda 2030 och Forum Syd är på plats.
Forum Syd default

Igår avslutades FN:s politiska högnivåmöte om hållbar utveckling. Ardalan Shekarabi (S) lyfte de utmaningar som Sverige har i genomförandet av Agenda 2030. Partnerskap som metod för att uppnå de Globala målen var ett tydligt budskap i Sveriges presentation.

Sverige ligger i topp i årets Sustainable Development Goals (SDG) Index som uppskattar hur varje land ligger till för att uppnå de Globala målen. Men även Sverige har utmaningar vilket civilminister Ardalan Shekarabi tydligt pekade på i Sveriges rapportering i tisdags.

Shekarabi betonade att partnerskap är metoden för att uppnå de Globala målen. ”Mycket arbete återstår. Den svenska regeringen måste arbeta hårt, men vi är inte ensamma. Vi har engagemang i alla delar av samhället”, sa Ardalan Shekarabi.

-Det är viktigt att högnivåforumet, där genomförandet av de Globala målen följs upp, inte blir ett PR-event utan att länder vågar diskutera utmaningar de har framför sig och inte bara tar upp de delar där man lyckats göra förbättringar, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

Efter Sveriges anförande fick civilsamhället möjlighet att kommentera svenska regeringens presentation. Vi lyfte våra rekommendationer som vi inte tycker syns tillräckligt i Sveriges rapport och frågade hur regeringen planerar att följa upp och fortsätta sin dialog med civilsamhället. Läs hela den gemensamma frågan här.

Civilsamhällets inkludering varierar

Det svenska civilsamhället har varit aktivt och inkluderade i regeringens rapporteringsprocess. Så ser det inte ut i alla länder och vi ser en oroväckande trend där civilsamhällets handlingsutrymme krymper runtom i världen.

- Bristen på ett meningsfullt deltagande i den nationella rapporteringen har lyfts i flera diskussioner med civilsamhällsorganisationer under veckan, säger Anna Blücher.

Många civilsamhällsorganisationer har tagit fram skuggrapporter som presenterar en annan bild än den deras regeringar redovisar. De rapporterna ges inte tillräckligt mycket uppmärksamhet och finns inte tillgängliga på den officiella hemsidan.

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.