Svenska företag driver på regeringen för effektivt EU-direktiv

Nyhet - 2023-10-24
Tretton stora svenska företag har skickat ett skriftligt uttalande till regeringen i de pågående förhandlingarna om ett nytt EU-direktiv om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Företagen uppmanar regeringen att agera i linje med internationella ramverk inom FN och OECD. Volvo Cars, IKEA, Telia och Ericsson är några av de företag som står bakom uttalandet.
Företagsloggor från Arvid Nordqvist, Axfood, Ericsson, Ica, IKEA, Lids, LLT, Menigo, Open Air Group, Soltech, Systembolaget, Telia Company och Volvo

Förhandlingarna om en EU-lagstiftning med krav på företag att de ska respektera mänskliga rättigheter och miljö går nu in i sitt slutskede. Många hävdar att Sverige har agerat bromskloss i förhandlingarna då regeringen motsätter sig att civilrättsligt ansvar ska ingå och driver att direktivet enbart ska omfatta företagens leverantörskedja och inte hela värdekedjan. Den svenska regeringen vill även begränsa lagstiftningen till att omfatta ännu färre företag.

I linje med internationella ramverk

I sitt uttalande välkomnar företagen en harmoniserad lagstiftning på EU-nivån, som de menar har potential att skapa en gemensam spelplan för företag och säkerställa att negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö motverkas. Men för att detta ska uppnås betonar företagen att direktivet måste baseras på existerande ramverk inom FN och OECD. 

Företagen uppmanar regeringen att verka för att direktivet ska täcka hela värdekedjan liksom samtliga sektorer och företag, använda etablerade definitioner och innehålla due diligence-krav som baseras på de allvarligaste riskerna. 

Risk för tandlös lag

Utkrävande av ansvar när negativ påverkan sker är en naturlig del av ett effektivt direktiv anser företagen. Detta omfattar både administrativa åtgärder liksom civilrättsligt ansvar. Civilrättsligt ansvarsutkrävande behöver vara förutsägbart och baserat på etablerade definitioner av hur företag kan vara involverade i negativ påverkan i enlighet med FN:s ramverk.

Företagen uppmanar den svenska regeringen att driva dessa frågor i de pågående förhandlingarna och säkerställa att EU-direktivet blir effektivt. Då kan lagstiftningen bistå ansvarsfulla företag, leda till att risker motverkas i praktiken och att respekten för mänskliga rättigheter och miljö stärks i globala värdekedjor.

Följande företag står bakom uttalandet: Arvid Nordquist, Axfood, Ericsson, ICA Sverige, IKEA (Inter IKEA Group och Ingka Group), Lidl Sverige, Luleå Lokaltrafik, Menigo Foodservice, Open Air Group, Soltech Energy, Systembolaget, Telia Company, Volvo Cars Group.

Skriftlig fråga till Ebba Busch

Aida Birinxhiku (S), ledamot i riksdagens näringsutskott, har lämnat in en skriftlig fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch gällande regeringens position: ”Vid ministerrådets möte i december 2022 meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch att den svenska regeringen ansåg att det civilrättsliga skadeståndsansvaret borde strykas från direktivet. Det skulle innebära att företag som bryter mot regelverket inte kan hållas juridiskt ansvariga. En sådan ordning skulle göra regelverket tandlöst och urholka syftet med direktivet.” 

På vilken grund anser ministern att det civilrättsliga skadeståndsansvaret bör strykas från direktivet, och avser regeringen att hålla fast vid denna position i de fortsatta förhandlingarna?

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...