Svenska Partnerskapsprogrammets nya programform

Nyhet - 2020-12-15
Läs mer om framtida förändringar i programmets stöd.

Större bidrag från ForumCiv 2023-2027

Från och med 2023 kommer förändringar i bidragsgivningen att göras. För de organisationer som från och med 2023 önskar ansöka om 3 miljoner SEK/år eller mer kommer det från att finnas en särskild ansökningsprocess. Vänligen observera att detta endast gäller för Svenska partnerskapsprogrammet och således inte informationsprojekt eller andra program.

För att en organisation, från och med 2023, ska kunna beviljas 3 miljoner SEK/år eller mer för olika projekt inom Svenska partnerskapsprogrammet måste denna ansöka om ett femårigt programstöd. Förändringen görs för att minska administrationen hos sökande organisationer och ForumCiv, samt för att öka flexibiliteten och långsiktigheten. Förändringen kommer innebära att många organisationer, som idag har ett flertal projekt, kommer att kunna beviljas ett stöd där friheten att själva utforma programmet/partnerskap kommer att vara stor.

För att kunna göra en ansökan måste man först göra en föransökan (tidigare kallad concept note), varefter ForumCiv beslutar om en organisation får ansöka om programstöd, och i så fall hur stor ansökan får vara.

Tidtabell

  • 15 december 2020: ForumCivs ansökningshandlingar för föransökan blir tillgängliga.
  • 17 maj 2021: Sista dagen att skicka in föransökan (ansökningsfönstret är öppet mellan 10 till 17 maj).
  • Sent under 2021: Besked ges om organisationen är godkänd och i så fall med vilket belopp.
  • 1 maj 2022: Ansökan om program för 2023 – 2027.

Organisationer som inte kan söka program

För de organisationer som inte beviljas att söka programstöd kan projektansökningar lämnas in i augusti 2022.

Egeninsats från 2023

Från och med 2023 kommer egeninsatsen att förändras enlig följande:

  • 5%: Ingångna avtal med ForumCiv ej större än 1mSEK/år;
  • 6%: Ingångna avtal med ForumCiv mellan 1 mSEK – 3 mSEK/år;
  • 7%: Ingångna avtal med ForumCiv mellan 3 mSEK – 8 mSEK/år;
  • 8%: Ingångna avtal med ForumCiv större än 8 mSEK/år.

För frågor om den nya programformen, kontakta sokabidrag@forumciv.org

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.