Svenska Partnerskapsprogrammets nya programform

Nyhet - 2020-12-15
Läs mer om framtida förändringar i programmets stöd.

Större bidrag från ForumCiv 2023-2027

Från och med 2023 kommer förändringar i bidragsgivningen att göras. För de organisationer som från och med 2023 önskar ansöka om 3 miljoner SEK/år eller mer kommer det från att finnas en särskild ansökningsprocess. Vänligen observera att detta endast gäller för Svenska partnerskapsprogrammet och således inte informationsprojekt eller andra program.

För att en organisation, från och med 2023, ska kunna beviljas 3 miljoner SEK/år eller mer för olika projekt inom Svenska partnerskapsprogrammet måste denna ansöka om ett femårigt programstöd. Förändringen görs för att minska administrationen hos sökande organisationer och ForumCiv, samt för att öka flexibiliteten och långsiktigheten. Förändringen kommer innebära att många organisationer, som idag har ett flertal projekt, kommer att kunna beviljas ett stöd där friheten att själva utforma programmet/partnerskap kommer att vara stor.

För att kunna göra en ansökan måste man först göra en föransökan (tidigare kallad concept note), varefter ForumCiv beslutar om en organisation får ansöka om programstöd, och i så fall hur stor ansökan får vara.

Tidtabell

  • 15 december 2020: ForumCivs ansökningshandlingar för föransökan blir tillgängliga.
  • 17 maj 2021: Sista dagen att skicka in föransökan (ansökningsfönstret är öppet mellan 10 till 17 maj).
  • Sent under 2021: Besked ges om organisationen är godkänd och i så fall med vilket belopp.
  • 1 maj 2022: Ansökan om program för 2023 – 2027.

Organisationer som inte kan söka program

För de organisationer som inte beviljas att söka programstöd kan projektansökningar lämnas in i augusti 2022.

Egeninsats från 2023

Från och med 2023 kommer egeninsatsen att förändras enlig följande:

  • 5%: Ingångna avtal med ForumCiv ej större än 1mSEK/år;
  • 6%: Ingångna avtal med ForumCiv mellan 1 mSEK – 3 mSEK/år;
  • 7%: Ingångna avtal med ForumCiv mellan 3 mSEK – 8 mSEK/år;
  • 8%: Ingångna avtal med ForumCiv större än 8 mSEK/år.

För frågor om den nya programformen, kontakta sokabidrag@forumciv.org

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.