Svenskt fokus på Leave no one behind när Agenda 2030 följs upp

Nyhet - 2020-07-07
Idag inleds FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) där genomförandet av Agenda 2030 följs upp. Årets högnivåmöte sker digitalt den 7–16 juli och har ett stort fokus på hur den rådande pandemin påverkar arbetet med de Globala målen.
Dator-UN Web TV-Leave-No-One-Behind-ikonen-FN-generalförsamling
Bilden är ett kollage.

Temat för årets möte handlar om ökad handlingskraft och omställning för att nå hållbar utveckling: "Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development". En stor del av mötet fokuserar på konsekvenserna av coronapandemin och hur vi ser till att återhämtningen blir en omställning mot en mer hållbar värld. Till skillnad från tidigare år är det inte specifika mål som står i fokus för uppföljningen. 

Det är väldigt positivt att Sverige lägger extra fokus på att lyfta ett av agendans viktigaste åtaganden.

Sveriges huvudbudskap fokuserar på åtagandet att ingen ska lämnas utanför – att målen måste uppnås för alla – och hur Sverige kommer att arbeta för att leverera på löftet både nationellt och internationellt.

-    Det är väldigt positivt att Sverige lägger extra fokus på att lyfta ett av agendans viktigaste åtaganden. Särskilt i ljuset av coronapandemin där de redan utsatta drabbas hårdast, behoven ökar dramatiskt och de framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade, säger ForumCivs policyrådgivare Anna Blücher. 

Den svenska e-delegationen leds av statssekreterare Eva Svedling och civilsamhället representeras av Act Svenska kyrkan, Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, LSU, RFSL och Unicef. 

Civilsamhällets deltagande under det digitala mötet är ett orosmoln som lyfts internationellt, bland annat i ett brev undertecknat av 460 civilsamhällesorganisationer från 115 länder där FN:s medlemsstater uppmanas att säkerställa ett meningsfullt deltagande även i det digitala formatet.

Leave no one behind symbol is the global goals symbol with dots around it.

Ingen ska lämnas utanför i riksdagsbundet mål om Agenda 2030

I juni överlämnade regeringen sin proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen. Regeringen föreslår ett riksdagsbundet övergripande mål för Agenda 2030. Målet inkluderar åtagandet att ingen ska lämnas utanför och samstämmig politik som säkerställer att all politik stödjer hållbar utveckling, nationellt och internationellt. Detta är ett viktigt tillägg som bland annat underströks i ForumCivs remissvar

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.” Så lyder regeringens förslag på övergripande mål i propositionen. 

Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling, PGU) med rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling bevaras och breddas till samstämmig politik för hållbar utveckling. Däremot försvagas uppföljningen. Regeringen föreslår att det övergripande målet bör följas upp och redovisas till riksdagen minst en gång per mandatperiod i en särskild bilaga i budgetpropositionen. Detta ersätter PGU-skrivelsen som överlämnats till riksdagen vartannat år.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.