Sverige står still när EU går mot ökad öppenhet i skattefrågor

Nyhet - 2017-02-14
I en debattartikel i ETC uppmanar Forum Syd regeringen att genomföra fem åtgärder för att sätta stopp för den globala skatteflykten.
Forum Syd default

Allt fler EU-länder stödjer ökad transparens i skattefrågor men Sverige följer inte den trenden. Regeringens åtgärder mot skatteflykt är inte tillräckliga för att motverka skatteflykt från utvecklingsländer. I en debattartikel i ETC uppmanar Forum Syd regeringen att ta tydlig ställning för öppenhet och att den svenska regeringen genomför viktiga åtgärder för att sätta stopp för den globala skatteflykten. 

Regeringen föreslog nyligen att svenska multinationella företag ska redovisa hur mycket skatt de betalar i varje land de är verksamma i, så kallad land-för-land-rapportering. Detta är ett viktigt steg för att motverka skatteflykt eftersom det skapar förutsättningar för att se om ett multinationellt företag betalar en rimlig skatt i förhållande till den verksamhet företaget bedriver i respektive land. Förslaget hade kunnat vara vassare om man hade föreslagit att göra informationen offentlig. 

Offentlighet är viktigt för att register över företags verkliga ägare ska bli en effektiv åtgärd mot skatteflykt. Enligt ett EU-direktiv ska samtliga EU-länder upprätta register över företags verkliga ägare och antalet länder som är för offentliga register är nu större än antal länder som är emot. Svenska regeringen har ännu inte tagit ställning i frågan. 

I debattartikeln uppmanar Forum Syd den svenska regeringen att genomföra fem viktiga åtgärder för att sätta stopp för den globala skatteflykten:

  1. Driv på för att EU ska införa offentlig land-för-land-rapportering för företags verksamhet i alla länder.
  2. Upprätta öppna ägarregister över vilka de verkliga ägarna är.
  3. Driv på för ett mellanstatligt skatteorgan under FN.
  4. Inför automatiskt informationsutbyte mellan alla länder.
  5. Genomför konsekvensanalyser av Sveriges skatteavtal med utvecklingsländer.


Läs debattartikeln som publicerades i papperstidningen den 13 januari och på www.etc.se den 14 januari. 

Läs mer om Forum Syds arbete mot skatteflykt här. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.