Swedfund stärker MR-arbetet

Nyhet - 2016-01-29
Forum Syds dialog med Swedfund kring mänskliga rättigheter har gett resultat: intressentdialog med civilsamhället och högt betyg i ny studie.

Forum Syds dialog med Swedfund kring behoven av att stärka arbetet med mänskliga rättigheter har gett resultat:
Swedfund ser för närvarande över sin interna process för att genomföra konsekvensanalyser när det gäller mänskliga rättigheter och möjligheten att integrera dessa i de nuvarande miljö- och sociala analyserna för nya investeringar och tilläggsinvesteringar. Swedfund har integrerat mänskliga rättigheter i bolagets hållbarhetspolicy som är huvuddokumentet vid en investering.

Forum Syd har vid ett flertal tillfällen tagit initiativ till möten med Swedfund för att diskutera deras ansvar som ett statligt ägt bolag och vilka krav som ställs avseende hållbart företagande med specifikt fokus på mänskliga rättigheter. Forum Syd har betonat vikten av att Swedfund genomför risk- och konsekvensanalyser innan man går in i en investering och att man ställer tydliga krav på sina portföljbolag. Forum Syd har även framfört behovet av en intressentdialog mellan Swedfund och civilsamhällesorganisationer kring detta.

I november 2015 bjöd Swedfund in Forum Syd och andra organisationer i civilsamhället till en intressentdialog om företagande och mänskliga rättigheter. Swedfunds syfte med mötet var att få en djupare förståelse och att lyssna till organisationernas respons på sin verksamhet, och ta emot förslag på hur Swedfund kan bli ännu bättre i arbetet att driva dessa frågor.
I dialogmötet deltog representanter från Forum Syd, LO, Swedwatch, Union to Union, Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete.

– För oss har dialogmötena en stor betydelse i vår ambition att skapa verklig skillnad i de företag och miljöer vi verkar, säger Swedfund i ett pressmeddelande.

Swedfund fick tillsammans med Svensk Exportkredit flest poäng i en ny granskning av några statliga myndigheter och statligt ägda företag, gjord på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Swedfund fick höga poäng för sina egna åtgärder för att implementera riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter. Som exempel nämns att Swedfund har antagit ett obligatoriskt krav för att genomföra en risk- och konsekvensanalys i situationer med hög risk, de har en exitstrategi och en hög grad av transparens.

Läs Swedfunds pressmeddelande om intressentdialogen om mänskliga rättigheter.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.