Tidigare avräkningar återförs till biståndsbudgeten

Nyhet - 2017-04-18
Regeringens vårbudget för 2017 presenterades idag, den 18 april. Biståndet ökas med 1,3 miljarder kronor.
Forum Syd default

Regeringens vårbudget för 2017 presenterades idag, den 18 april. Biståndet ökas med 1,3 miljarder kronor till följd av minskade kostnader för flyktingmottagande. 

I höstas gjordes avräkningar på 8,1 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande. Migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande har sänkts och därför minskar avräkningarna till ca 6,8 miljarder kronor.

- Biståndet måste vara långsiktigt och förutsägbart. Det är givetvis bra att pengar återförs till biståndsbudgeten men vi anser inte att de skulle ha tagits från början eftersom utsatta grupper inte ska ställas emot varandra, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Modellen för hur avräkningarna görs kommer nu att ses över, enligt regeringens förslag i vårbudgeten.

- Det är bra att beräkningsmodellen ses över. Det är något som vi och andra civilsamhällesorganisationer har fört fram under den senaste tidens diskussioner, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Sveriges totala biståndsram för 2017 ligger kvar på 0,99 procent av BNI, vilket är positivt. Inga förändringar i politikens inriktning görs och regeringen fortsätter att uppmärksamma de globala humanitära behoven, det minskade demokratiska utrymmet, SRHR och klimatfrågor.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.