Tidigare avräkningar återförs till biståndsbudgeten

Nyhet - 2017-04-18
Regeringens vårbudget för 2017 presenterades idag, den 18 april. Biståndet ökas med 1,3 miljarder kronor.
Forum Syd default

Regeringens vårbudget för 2017 presenterades idag, den 18 april. Biståndet ökas med 1,3 miljarder kronor till följd av minskade kostnader för flyktingmottagande. 

I höstas gjordes avräkningar på 8,1 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande. Migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande har sänkts och därför minskar avräkningarna till ca 6,8 miljarder kronor.

- Biståndet måste vara långsiktigt och förutsägbart. Det är givetvis bra att pengar återförs till biståndsbudgeten men vi anser inte att de skulle ha tagits från början eftersom utsatta grupper inte ska ställas emot varandra, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Modellen för hur avräkningarna görs kommer nu att ses över, enligt regeringens förslag i vårbudgeten.

- Det är bra att beräkningsmodellen ses över. Det är något som vi och andra civilsamhällesorganisationer har fört fram under den senaste tidens diskussioner, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Sveriges totala biståndsram för 2017 ligger kvar på 0,99 procent av BNI, vilket är positivt. Inga förändringar i politikens inriktning görs och regeringen fortsätter att uppmärksamma de globala humanitära behoven, det minskade demokratiska utrymmet, SRHR och klimatfrågor.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.