Till Sveriges nya biståndsminister

Krönika - 2022-10-21
Grattis, Johan Forssell, och välkommen till regeringens viktigaste ministerområde! Du tar över ett bistånd som håller hög kvalitet – och som behövs mer än någonsin.
Anna kollar in i kameran iklädd en svart kavaj. Till höger står texten ta vara på civilsamhällets unika expertis.

Det är minst sagt kristider, och de globala utmaningar vi står inför kan endast lösas genom utökat internationellt samarbete. I dag lever 193 miljoner människor i akut hunger och följderna av Rysslands invasion av Ukraina beräknas leda till att ytterligare 47 miljoner människor drabbas av akut hunger. Det är nödläge för klimatet och forskare pekare dagligen på att vi måste agera snabbt och kraftfullt om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet. Vi ser hur konsekvenserna av klimatförändringarna spär på de kriser som redan finns och hur världens mest utsatta människor påverkas dagligen. Det blir allt farligare att stå upp för sina rättigheter – människor som försvarar demokrati, mänskliga rättigheter och miljö attackeras och mördas, och organisationers rätt att verka begränsas.

Exempelvis har svenskt bistånd inneburit att kvinnor i Liberia får rätt till mark och nu kan försörja sina familjer.

Sveriges bistånd spelar en viktig roll när vi tar oss an dessa utmaningar, då det stödjer människor som står längst ifrån resurser, möjligheter och inflytande. Här är långsiktigt utvecklingssamarbete viktigt för att komplettera ett humanitärt bistånd. Genom långsiktiga och förebyggande insatser läggs grunden för en rättvis och hållbar utveckling i länder där stora delar av befolkningen lever i fattigdom och marginalisering. Exempelvis har svenskt bistånd inneburit att kvinnor i Liberia får rätt till mark och nu kan försörja sina familjer, bidragit till fredsprocessen i Colombia som innebar ett slut på det mångåriga brutala inbördeskriget, och stöttat civilsamhället i Kambodja som arbetar för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i ett alltmer auktoritärt styre.

De har genom biståndet kunnat bygga upp en ekonomi som sedan kunnat dra nytta av en ökad handel.

Biståndet når på så sätt de mest utsatta, de vars levnadssituation knappast förändras i grunden enbart av utökad handel. Många länder som idag har en stark ekonomisk tillväxt och har kunnat uppnå en positiv utveckling bland annat genom en ökad handel, till exempel länder i Sydostasien, har varit mottagare av bistånd. De har genom biståndet kunnat bygga upp en ekonomi som sedan kunnat dra nytta av en ökad handel.

När OECD:s biståndskommitté, DAC, har granskat det svenska biståndet har man kommit fram till att det är ett av de mest effektiva och högkvalitativa i världen. Detta är inte minst tack vare Sveriges mångfacetterade biståndsportfölj, där bilateralt stöd fokuserat på de minst utvecklade länderna blandas med långsiktigt kärnstöd till multilaterala organisationer och ett tätt samarbete med civilsamhället. Denna kvalitet är värd att vara stolt över och bygga vidare på.

Som ett led i det vill vi på ForumCiv bjuda in till dialog om arbetet med dessa viktiga frågor.

Som ett led i det vill vi på ForumCiv bjuda in till dialog om arbetet med dessa viktiga frågor. Vi är en plattform för svenskt civilsamhälle som samlar 200 organisationer som på olika sätt arbetar för en mer rättvis och hållbar värld. Tillsammans besitter vi stor expertis om hur civilsamhället arbetar för att bemöta utmaningar på plats, och vilka former av stöd som behövs. Vi hoppas att du som ny biståndsminister vänder dig till oss som en resursbas och tar vara på den bredd och djupa kompetens som finns i civilsamhället. Vi vill gärna möta dig för ett fördjupande samtal.

Låt oss gemensamt fortsatt arbeta för ett starkt och effektivt svenskt bistånd.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.