Tre problematiska områden för våra pensionspengar

Nyhet - 2021-07-01
Vi är tolv civilsamhällesorganisationer som i många år bevakat AP-fondernas investeringar och regeringens uppföljning av fonderna. Till följd av Riksrevisionens granskning ger vi nu sju uppmaningar till regeringen och AP-fonderna för att våra pensionspengar inte ska bidra till människorättskränkningar, ökande klimatförändringar och miljöförstörelse.
Kvinna med megafon och demonstranter håller konstverk i svarta ramar.
Projektet Konstnärer tolkar AP-fonderna höll i maj en aktion i Stockholm för att protestera mot att våra pensionspengar investeras i fossila bränslen. Foto: ForumCiv

Riksrevisionens granskning, som presenterades i juni, visar att AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling. Regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna.

Med anledning av Riksrevisionens granskning lyfter vi i ett gemensamt uttalande fram tre problematiska områden för AP-fondernas investeringar:

  1. Fossila investeringar
  2. Biologisk mångfald
  3. Mänskliga rättigheter

Även om AP-fonderna har minskat sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen, har de fortfarande kvar betydande innehav i världens största fossilbolag. Fondernas investeringar i flera företag med kopplingar till skogsskövling i Amazonas hotar och kränker urfolks rättigheter samt innebär stora effekter för den biologiska mångfalden och klimatet. Riksrevisionen konstaterar att Första-Fjärde AP-fonderna har fått kritik för att de inte genomför en så kallad Human rights due diligence (en process för att kartlägga risker, förebygga och åtgärda kränkningar av mänskliga rättigheter) inför merparten av sina beslut om investeringar.

På grund av detta ger vi följande uppmaningar till AP-fonderna och regeringen:

AP-fonderna:

  • Alla AP-fonder måste sälja sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen och leva upp till Parisavtalet.
  • AP-fonderna bör sälja sina innehav i bolag som bidrar till skogsskövling i Amazonas.
  • I de fall det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter kopplat till företags verksamhet bör AP-fonderna fasa ut dessa bolag.
  • AP-fonderna bör öka transparensen kring bolagsdialogerna, incidenter som föranleder dialog och resultaten med dialogerna.

Regeringen:

  • Regeringen måste se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna. Initiativet till ett regelverk för Sjunde AP-fonden bör skyndas på och liknande regler för Sjätte AP-fonden behöver initieras.
  • I enlighet med Riksrevisionens rekommendation bör regeringens rapportering till riksdagen om pensionsförvaltningens hållbarhet utvecklas och förstärkas.
  • Regeringen måste följa upp och se till att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet.

Bakom uttalandet står ForumCiv, Emmaus Stockholm, Greenpeace, Afrikagrupperna, Kristna Fredsrörelsen, Amazon Watch Sverige, Fian International Sverige, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Ordfront och Fossil free – Divestera AP-fonderna.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.