Undantag för egeninsats för civilsamhällesorganisationer förlängs

Nyhet - 2020-08-27
Regeringen har beslutat att förlänga det undantag om egeninsats som beslutades i april med bakgrund av Covid-19 pandemin.

Regeringen understryker idag den viktiga roll det internationella utvecklingssamarbetet har för att finna globala lösningar och samarbeten. Den globala pandemin har gjort de utsatta ännu mer sårbara. Undantaget för den så kallade egeninsatsen, som organisationer själva bidrar till när de genomför en insats, har nu förlängts ytterligare för att bristen på medel inte ska drabba de fattigaste människorna i mottagarländerna.

ForumCiv har varit med för att påverka att beslutet tagits, dels genom samtal med Sida och UD, och dels genom gemensamma skrivelser med andra organisationer.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.