Undantag för egeninsats för civilsamhällesorganisationer förlängs

Nyhet - 2020-08-27
Regeringen har beslutat att förlänga det undantag om egeninsats som beslutades i april med bakgrund av Covid-19 pandemin.

Regeringen understryker idag den viktiga roll det internationella utvecklingssamarbetet har för att finna globala lösningar och samarbeten. Den globala pandemin har gjort de utsatta ännu mer sårbara. Undantaget för den så kallade egeninsatsen, som organisationer själva bidrar till när de genomför en insats, har nu förlängts ytterligare för att bristen på medel inte ska drabba de fattigaste människorna i mottagarländerna.

ForumCiv har varit med för att påverka att beslutet tagits, dels genom samtal med Sida och UD, och dels genom gemensamma skrivelser med andra organisationer.

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.