Uppdateringar inom Svenska Partnerskapsprogrammet

Nyhet - 2021-12-06
Svenska Partnerskapsprogrammet kommer att ingå en ny avtalsperiod med Sida år 2023. I samband med detta har ForumCiv sett över den övergripande utformningen av programmet i syfte att stärka vårt rättighetsbaserade arbete och skapa förutsättningar för flexibilitet för de svenska organisationerna och deras partners.

Utvecklingen av programmet har inneburit att ansökningshandlingar, finansieringstyper, instruktioner och Essential Guide har omarbetats.

Den 14 februari 2022 kommer ett utkast till ansökningshandlingar och tillhörande information presenteras. Synpunkter kommer att kunna lämnas under två veckor. Den 14 mars kommer de färdiga ansökningshandlingarna att publiceras på hemsidan. I samband med att de slutgiltiga ansökningshandlingarna presenteras kommer SPP att hålla möten för att svara på eventuella oklarheter.

Vi vill uppmuntra er att ta del av programutvecklingen genom att besöka följande länkar:

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss på vår rådgivningstelefon eller via mejl:

Taggar

Medlem

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.