Vad betyder klimaträttvisa?

Nyhet - 2022-11-15
Klimaträttvisa är ett begrepp som allt oftare hörs i samtalen om klimatförändringarna. Vad betyder det?
Skylt på en demonstration med texten climate justice now
Begreppet klimaträttvisa synliggör och erkänner att klimatkrisen är orättvis i flera bemärkelser. Foto: Unsplash


Vi befinner oss i en klimatmässig nödsituation. Extremväder hotar skördar och biologisk mångfald. Torka och stigande havsnivåer gör att platser inte längre går att bo på. I slutändan drabbas vi alla av klimatförändringarna, men redan nu påverkas vissa väldigt mycket mer.

– Vi arbetar i Indien och Bangladesh och där ser vi tydligt konsekvenserna från klimatförändringarna. Människor påverkas extremt mycket, till mycket större grad än vad vi gör här. Både när det kommer till att drabbas av extremt väder som orsakar torka och översvämningar, så finns det också ett sämre skyddsnät för de mest utsatta i samhället, säger Alexandra Klang på Svalorna Indien Bangladesh.

De drabbas hårdare av klimatförändringarna

Klimatkrisen är därför en kris som inte är rättvis. De som orsakat minst klimatavtryck är ofta de som drabbas hårdast – trots att rikare länder står för större utsläpp. Begreppet klimaträttvisa synliggör och erkänner detta.

– Vi drabbas olika av konsekvenserna av klimatförändringarna. Det handlar även om vilka delar av världen som drabbas hårdast, vart man bor, samt vilka som på den platsen drabbas hårdare, säger Evelina Sartori Valck på Framtidsjorden.

På de platser som drabbas av klimatförändringarna finns också grupper som drabbas hårdare än andra. Det kan handla om kvinnor och flickor, icke-binära, minoriteter eller människor med funktionsnedsättningar.

– Det finns samhällsstrukturer, normer och olika typer av diskriminering, som gör att det skapas ytterligare orättvisor för vissa särskilda grupper, säger Sara Hjelm på ActionAid.

Klimaträttvisa handlar också om vem som tar ansvar

När till exempel naturkatastrofer inträffar är det större risk för kvinnor än män att dö. Bland annat på grund av kvinnors lägre sim- och läskunnighet. Lösningar som bara handlar om att minska utsläpp är därför inte tillräckliga.

– Ofta tänker man kanske på växthusgaser, utsläpp och rena naturkatastrofer. Men det finns så många lager i klimatförändringarnas effekter som inte bara handlar om de uppenbara saker som vi kanske får till oss genom medierapporteringen här i Sverige. Det är också sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter som inte minst drabbar flickor och kvinnor och andra grupper, säger Sara Hjelm på ActionAid.

I slutändan handlar klimaträttvisa också om vem som tar ansvar. Helt enkelt att de länder som bidragit mest till klimatförändringarna också borde ta ansvaret för följderna.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.