Vad tycker partierna om avräkningar från biståndet?

Nyhet - 2022-05-20
Inför valet har vi skickat ut en enkät till riksdagspartierna där en av frågorna handlar om avräkningarna. Svaren visar att merparten av partierna är kritiska till att så stora avräkningar görs.
Två staplar med mynt. Högra stapeln är en femtedel stor som den vänstra. Ovanför syns riksdagspartiernas loggor.

Avräkningar från det svenska biståndet har återigen blivit en högaktuell fråga efter att regeringen valt att skära ned årets biståndsbudget med nästan en femtedel för att täcka kostnader för flyktingmottagandet i Sverige – ett beslut som 100 medlemsorganisationer i ForumCiv uppmanar regeringen att ändra. 

6 av 8 partier vill se ett tak för avräkningar

”Självklart ska medel skjutas till för att hjälpa de som flyr från krigets Ukraina, men när Sverige drar ner på sitt bistånd till den här nivån så drabbar det andra människor som även de flyr krig och förtryck. Det regeringen drar ner på i bistånd i dag kommer kosta frihetskampen imorgon”, svarar Liberalerna, ett av de partier som riktar kritik mot regeringens beslut.

V: Sverige har alla möjligheter att vara en fristad för människor som flyr krig och förtryck och samtidigt stå upp för en biståndspolitik värd namnet.

Vänsterpartiet är kritiskt mot systemet med avräkningar och inte minst bristen på transparens och insyn. De kritiserar också att nedskärningarna sker i en tid när så många kriser runtom i världen pågår:

”Med ett akut klimatnödläge och en allvarlig humanitär situation är det minst sagt oansvarigt att regeringen valt att använda möjligheten till så omfattande avräkningar genom att minska biståndet för att finansiera mottagandet av de människor som flyr Ukraina. Sverige har alla möjligheter att vara en fristad för människor som flyr krig och förtryck och samtidigt stå upp för en biståndspolitik värd namnet”, fortsätter V. 

C: Eventuella avräkningar måste hållas lågt och avräkningar ska användas restriktivt.

Grafik som visa att partierna M. SD och S tycker det är enligt reglerna att göra avräkningar. C tycker de ska hållas lågt och restriktivt. KD, L, V och MP tycker avräkningarna är för stora.

6 av 8 partier svarar ja när ForumCiv frågar om huruvida det bör finnas ett tak för avräkningarna. Centerpartiet är ett av dem:

”Pandemin har slagit stenhårt mot redan utsatta och mot fattigare länders ekonomi. Vi har en begynnande livsmedelskris, och konflikterna har blivit fler, inte färre. Eventuella avräkningar måste hållas lågt och avräkningar ska användas restriktivt. Biståndet behövs i världen.”

Socialdemokraterna svarar också ja på frågan, men argumenterar samtidigt för att avräkningar i det här fallet är enligt reglerna:

”Vi accepterar avräkningar i enlighet med OECD-DAC:s riktlinjer, men det ska hanteras restriktivt”, svarar S. ”Avräkningar på biståndet för flyktingmottagande för människor som kommer till Sverige från Ukraina för skydd från kriget anses vara bistånd eftersom Ukraina är ett biståndsland och medlen ska säkerställa humanitär hjälp till människor på flykt.” 

”Huruvida det ska finnas ett tak för avräkningar måste fattas beslut om i relation till det årets biståndsbudget och de anledningar som finns för att göra avräkningar”, menar Socialdemokraterna.

SD: Sveriges bistånd till andra länder måste liksom andra kostnadsposter hållas under kontroll.

Två partier, SD och M, anser inte att ett tak för avräkningar är nödvändigt:

”Sveriges bistånd till andra länder måste liksom andra kostnadsposter hållas under kontroll och ställas mot andra behov”, skriver Sverigedemokraterna i sitt svar.

Moderaterna argumenterar precis som Socialdemokraterna för att avräkningarna är legitima då Ukraina är ett biståndsland, men trycker på att de ”ska dock främst ske gentemot utvecklingsbiståndet, inte det humanitära biståndet som används för att lindra nöd och att bekämpa hungerkatastrofer. Detta ska i stället stärkas.”

Andra partier menar att även om avräkningarna görs på utvecklingsbiståndet kommer det att leda till ett ökat behov för humanitär hjälp på sikt. Miljöpartiet, till exempel, lyfter några av de konkreta konsekvenser som nedskärningarna riskerar att få:

”Vi tycker att avräkningar från biståndet ska minimeras och fick under vår tid i regering Socialdemokraterna att begränsa detta, vilket verkar helt bortblåst nu. De avräkningar som regeringen föreslagit kommer innebära att kvinnor inte kommer få samma tillgång till mödravård, att bönder inte kommer få samma hjälp att odla mat till sitt samhälle, att barn inte kommer få gå i skolan. […] Följden riskerar också att bli att fler blir beroende av humanitärt stöd istället.” 

KD: Vi anser att regeringens nya förslag till avräkning är alldeles för högt, särskilt när den sker för innevarande år.

Kristdemokraternas tycker att avräkningar generellt bör undvikas av principiella och effektivitetsskäl men anser att ett tak bör fastställas i särskilda situationer, som vid ett mycket stort antal människor på flykt. De är kritiska till bristen på långsiktighet, och menar att beslutet att skära ned på biståndsmedel som redan utlovats skapar ryckighet:

”Vi anser att regeringens nya förslag till avräkning är alldeles för högt, särskilt när den sker för innevarande år. Det innebär att redan utlovade medel till viktiga biståndsprojekt dras in och att större problem skapas på lång sikt. Dessutom sker det i en tid då det pågår flera stora humanitära kriser i omvärlden som riskerar att förvärras av matbrist på grund av Rysslands krig i Ukraina och i en tid då Coronapandemin förvärrat existerande problem med hunger, fattigdom och bristfällig skolgång.”  
 

Skriv under för att rädda biståndet!

Flera partier vill skära i Sveriges stöd till utsatta människor i världen. Samtidigt befinner vi oss i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Minskningar av biståndet drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser.

Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att inte svika åtagandet om minst 1% av BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...