Vattenfall ställer krav på gruvbolag i Colombia

Nyhet - 2017-11-08
Vattenfall publicerar idag en stark rapport från sin granskning av människorättsrisker kopplat till kolbrytning i Colombia.
Forum Syd default

Sveriges största statliga bolag Vattenfall genomförde i våras en oberoende granskning av effekter av kolbrytning i Colombia. Idag publicerar företaget granskningsrapporten, där konkreta rekommendationer riktas till gruvbolagen.

Forum Syd har sedan ett par år tillbaka fört en dialog med Vattenfall kring deras import av kol från Colombia. Forum Syd har visat på hur lokal- och ursprungsbefolkning drabbats av effekter av kolbrytningen vid landets största gruva Cerrejón, bland annat brist på rent vatten, hälsoproblem på grund av kringflygande koldamm, tvångsförflyttningar och svårigheter med försörjningen. Forum Syd deltog både i planeringen av Vattenfalls granskning i Colombia liksom i besöket på plats med möten mellan Vattenfall och lokala bybor och representanter för civilsamhället.

Vattenfall har i sin granskning intervjuat mer än 50 intressenter i tre olika regioner i Colombia och tittat på risker vad gäller arbetsvillkor, tvångsförflyttningar, återbördande av mark efter den långvariga interna konflikten och miljöeffekter. Tillsammans med gruvbolagen ska de nu ta fram konkreta handlingsplaner för att hantera dessa risker. Vattenfall understryker också att ifall de kommer till slutsatsen att ett bolag inte har levt upp till en överenskommen handlingsplan inom en rimlig tidsperiod, så kan de komma att tillfälligt stoppa sina köp av kol tills dess att förbättringar gjorts.

-Det är mycket positivt att Vattenfall har gjort en så grundlig och gedigen analys av människorättsrisker kopplat till kolbrytning i Colombia, säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd. Vi är också mycket glada att se att Vattenfall är beredda att använda sin ekonomiska kraft som ett stort energibolag till att påverka gruvbolagen i en hållbar riktning.

Hot och våld mot de som försvarar sina rättigheter har eskalerat i Colombia de senaste åren. Framför allt i provinsen Cesar finns det kopplingar till gruvdriften. I rapporten skriver Vattenfall att gruvbolagen ska implementera och offentligt kommunicera en noll-tolerans mot hot och attacker riktade mot människorättsförsvarare, inklusive ledare för lokal- och ursprungsbefolkning.

-Med denna granskning av människorättsrisker i Colombia ligger Vattenfall i framkant och kan tjäna som föredöme för andra europeiska energibolag, säger Karin Gregow. Vi hoppas att fler företag kommer att följa Vattenfalls exempel. Forum Syd kommer gärna att fortsatt bidra med kontakter på plats i Colombia och kunskap om förhållanden ute i regionerna.

Läs mer i Forum Syds granskning av Vattenfalls köp av kol från Colombia i rapporten As black as coal

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.