Vattenfalls besök i Colombia inger hopp

Nyhet - 2017-04-07
Vattenfalls oberoende granskning av effekter av kolbrytning i Colombia inger hopp om att problem ska åtgärdas.
Forum Syd default

Efter att Vattenfall nu har genomfört en oberoende granskning av effekter av kolbrytning i Colombia är Forum Syd hoppfulla att positiva förändringar kommer att ske. Forum Syd har sedan ett par år tillbaka fört en dialog med Vattenfall kring deras import av kol från Colombia. Forum Syd har pekat på effekter av kolbrytningen, bland annat hur lokalbefolkningen drabbats av brist på rent vatten, hälsoproblem på grund av kringflygande koldamm, tvångsförflyttningar och svårigheter med försörjningen.

Under tre veckor i mars besökte Vattenfall Colombia och genomförde en oberoende granskning av effekter av kolbrytning i landet. Forum Syd deltog både i planeringen av resan liksom i delar av besöket på plats med möten mellan Vattenfall och representanter för lokal- och ursprungsbefolkning som har drabbats.

”Vi är imponerade av hur Vattenfall genomförde besöket”, säger Claudia Arenas, chef för Forum Syds hub i Latinamerika. ”De var väl förberedda, hade kritiska och relevanta frågor och tog sitt uppdrag på stort allvar. De hade avsatt mycket tid för besöken i områdena runt gruvan och för att lyssna till lokal- och ursprungsbefolkningen som berörs.”

Forum Syd höll i arrangemangen under en vecka i provinsen La Guajira, där Colombias största kolgruva Cerrejón ligger. Här träffade Vattenfalls representant bybor som har tvångsförflyttats och som har stora problem med försörjningen och andra som lever i områdena nära gruvan med allvarliga hälsoproblem och brist på rent vatten. Vattenfall träffade också byledare och olika organisationer som länge arbetat med frågorna liksom gruvbolaget och myndigheter. Med på resan i La Guajira var också fyra nationella civilsamhällesorganisationer, som alla är partners till Forum Syd.

Forum Syd ser nu fram emot att få ta del av Vattenfalls uppföljning av den oberoende granskningen. Det är viktigt att Vattenfall tar fram en handlingsplan och konkreta krav på gruvbolagen att åtgärda de problem som finns. Vattenfall skulle härmed kunna ligga i framkant och tjäna som exempel för andra europeiska energibolag.

Den holländska freds- och människorättsorganisationen PAX deltog i en annan del av Vattenfalls granskning, i provinsen Cesar. PAX är också optimistiska efter resan.

Läs mer i Forum Syds granskning av Vattenfalls köp av kol från Colombia i rapporten As black as coal.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.