Vi måste agera för Leave no one behind!

Nyhet - 2019-09-24
Idag lanserar vi den nya ikonen för åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Världens ledare måste öka takten och agera om vi ska hinna uppnå de Globala målen innan 2030.
Leave no one behind symbol is the global goals symbol with dots around it.

Med de Globala målen lovar vi att bygga en bättre framtid; en framtid där alla, inte bara de flesta, kan åtnjuta lika rättigheter och lika möjligheter. För att lyckas bygga den framtiden måste alla Globala mål uppnås tillsammans. Inget av målen kan anses vara uppnått om det inte har uppnåtts för alla.

Det är bara när ingen lämnas utanför som vi verkligen kan nå de Globala målen på riktigt.

Världens ledare har lovat att inte lämna någon utanför

När Agenda 2030 och de 17 Globala målen antogs år 2015 lovade världens ledare inte bara att avskaffa extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa, utan också att minska ojämlikheter i världen. Världens ledare gjorde ett åtagande om ’Leave no one behind’ - de lovade att ingen ska lämnas utanför utvecklingen och att de ska sträva efter att nå dem som är längst ifrån först.

- Vi kan inte vänta längre. Därför uppmanar vi världens ledare att skynda på arbetet med Globala målen. Det är dags att prioritera agendans viktigaste åtagande; att ingen ska lämnas utanför, säger Anna Stenvinkel från Forum Syd

Att hålla detta löfte, och de förändringar det medför, kommer alla vinna på. Det innebär att inget av de Globala målen kan anses vara uppnått om det inte är uppnått för alla.

”När vi inleder denna viktiga gemensamma resa utfäster vi oss att ingen kommer lämnas utanför. Utifrån erkännandet av den mänskliga värdigheten som grundläggande vill vi se målen och delmålen uppfyllas för alla nationer och folk och för alla samhällsskikt. Och vi kommer att anstränga oss att nå dem som är längst efter först.”

Paragraf 4 i Agenda 2030.

Varför är ’Leave no one behind’ viktigt?

Vi har sett stora framsteg för många människor och länder de senaste årtiondena. Den extrema fattigdomen har halverats, miljontals människors hälsa har förbättrats och fler barn än någonsin tidigare går i skolan. Men dessa framsteg har inte nått alla.

Över 700 miljoner människor runtom i världen lever fortfarande i extrem fattigdom. Antalet människor som lever i extrem fattigdom har ökat i Afrika söder om Sahara. Antalet människor som är drabbade av hunger har ökat. Miljontals barn går fortfarande inte i skolan, och av de som närvarar är det inte alla som lär sig tillräckligt genom skolan.

Vi kan inte vänta längre.

Flickor och kvinnor, barn och ungdomar, äldre, människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, etniska och religiösa minoriteter, flyktingar och migranter och människor som identifierar sig som LGBTI nekas fortfarande lika rättigheter runtom i världen.

Fattigdom är ett centralt problem, men det är inte den enda förklaringen till varför människor lämnas utanför. Diskriminering och uteslutning på grund av kön, ålder, inkomst, etnicitet, religion, funktionsnedsättningar, sexuell läggning, nationalitet eller asylstatus kan förhindra och avskräcka individer från att vara en del av utvecklingen.

Att inte lämna någon utanför är det viktigaste åtagandet i Agenda 2030 i och med att det sätter jämlikhet och inkludering i fokus på utvecklingsagendan. ’Leave no one behind’ handlar om att utrota extrem fattigdom i alla dess former, att minska ojämlikheter och att bekämpa diskriminering. Åtagandet har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta människorna – de som ofta är svårast att nå.

Vad krävs för att ingen ska lämnas utanför?

Om detta löfte ska uppfyllas är det brådskande att agera. Det kommer kräva politisk vilja, deltagande, inkluderande policys, resurser och data.

Vi välkomnar ’the Decade of Action and Delivery’ för hållbar utveckling och uppmanar till handlingar som sätter de som är längst ifrån först!

Läs vårt gemensamma pressmeddelande med Concord om varför vi tagit fram ikonen.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.