Vi synar regeringens matematik om stödet till civilsamhället

Nyhet - 2024-01-30
Senast på presskonferensen om regeringens nya reformagenda för biståndet nämner biståndsminister Johan Forssell att stödet till civilsamhället har ökat. Men stämmer det verkligen?
Johan Forssell i kostym på en presskonferens. Till höger syns ett stapeldiagram som visar tre staplat för åren 2022-2024 med civilsamhällesanslaget på samma nivå 1760 miljoner kronor. Över staplarna står -195 miljoner.

presskonferensen om reformagendan (från 37 minuter) får Forssell en fråga om stödet till civilsamhället. ”Redan när ni tillträdde sa ni att ni skulle öka stödet till civilsamhället. Det blev tvärtom en neddragning. Vad ska civilsamhället tro nu?”

”Tittar man på CSO-anslaget [civilsamhällesanslaget] så är det oförändrat i år mot ifjol. Som andel, det är bara att titta i budgeten och som andel så växer det därmed. Så det är en felaktig beskrivning att det har minskat utan det har ökat som andel och vi pekar nu återigen på att det ska göra det”, svarar biståndsministern.

Vi har nu synat ministerns matematik

2022 antog riksdagen en budget på 1 955 miljoner kronor för att stärka civilsamhället. Senare samma år gjordes avräkningar på 10% för att täcka inhemska flyktingkostnader. 

Detta ledde till att endast 1 760 miljoner kronor av civilsamhällesanslaget fick betalas ut. Den nuvarande regeringen valde sedan att lägga budgeten för 2023 och 2024 på den minskade nivån.

Civilsamhällesanslaget har alltså minskat sedan 2022 med 195 miljoner kronor.

Hur är det då med den totala andelen av biståndsbudgeten som Forssell och regeringen har lovat öka? Nja, det särskilda civilsamhällesanslaget ökar inte och regeringen fortsätter mellan 2023 och 2024 att minska övriga budgetposter som innehåller stort stöd till civilsamhället. Exempelvis stödet till Afrika, till fredsarbete och information och kommunikation om globala utvecklingsfrågor.

Grotta ner dig i biståndsbudgeten

CONCORD Sverige har gjort gedigna analyser av regeringens biståndsbudgetar de senaste åren och även övriga riksdagspartiers budgetförslag.

Läs också deras analys av regeringens regleringsbrev till Sida i december 2023. 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.