Visa oss er plan för klimatet, regeringen

Debatt - 2022-11-28
Allians för rättvis klimatomställning kräver att regeringen och riksdagen omgående inleder arbetet med att genomföra följande sju åtgärder för en rättvis klimatomställning, skriver vi tillsammans med flertal organisationer i Aftonbladet.
Skärmbild på artikel i Aftonbladet

Miljörörelsen och de organisationer som arbetar för sociala och ekonomiska rättigheter ställer sig nu bakom en gemensam agenda för klimatomställning i Sverige. Den nybildade och partipolitiskt obundna Allians för rättvis klimatomställning (ARK) riktar en kraftfull uppmaning till Sveriges nya regering och riksdag: Agera under denna mandatperiod för att genomföra en heltäckande och rättvis klimatomställning.

Forskningen är tydlig: Vi har fortfarande en chans att upprätthålla de planetära förutsättningarna för en fungerande civilisation, men vi går åt fel håll. Utsläppen av växthusgaser ökar i stället för att minska, även i Sverige. I år har en tredjedel av Pakistan översvämmats, Syd- och Mellaneuropa upplevt sin torraste sommar på 600 år och förödande skogsbränder härjat. Norden kommer inte att klara sig från allvarliga effekter. Redan i dag ser vi i Sverige förskjutna trädgränser, minskande biologisk mångfald, värmeböljor samt ökade svårigheter för samerna på grund av instabilt vinterväder. Ändå försvann klimatfrågan nästan helt under valrörelsen.

Därför går det svenska civilsamhället nu samman för att driva på politiken. Allians för rättvis klimatomställning (ARK) samlar fackförbund, miljöorganisationer, feministiska organisationer, kulturella aktörer, fredsorganisationer med flera. Det som förenar oss är att vi ser att klimatkrisen hotar inte bara vår planet utan också vår välfärd och många av de rättigheter vi kämpar för.

Det är nu det avgörs om vi ska leva upp till Parisavtalet. Vi är säkra på att det svenska folket inte struntar i klimatet – tvärtom! Nästan 9 av 10 svenskar anser att det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringarna. En stor majoritet vill ha en tuffare klimat- och miljöpolitik.

Vi vill se en rättvis klimatomställning och tiden att agera för en sådan är nu. Alla ska ha trygghet i omställningen, oavsett vem man är, var man arbetar eller var man bor. Vinsterna och kostnaderna med detta stora skifte måste fördelas rättvist. Människor måste också ha insyn och möjlighet att påverka hur vi ställer om – på jobbet, i sin kommun och i landet som helhet. Sverige ska ta sitt globala ansvar och följa de goda exempel runt om i världen som går före. Målet är ett samhälle inom planetens gränser som också är socialt och ekonomiskt hållbart.

Att klimatomställningen blir rättvis är inte bara en bonus – det är en förutsättning för att människor ska ställa sig bakom och delta i den.

Det blev återigen tydligt under FN:s klimattoppmöte i Egypten att den här samhällsomställningen kräver att vi samarbetar över gränser och tar rättvisedimensionen i Parisavtalet på fullaste allvar. Vår allians gör just det och våra organisationer har en viktig roll att spela för folkbildning och dialog om omställningen. Vi har också mycket kunskap om hur den kan göras utan att lämna någon utanför. Vi är redo att göra vår del.

Allians för rättvis klimatomställning kräver att regeringen och riksdagen omgående inleder arbetet med att genomföra följande sju åtgärder för en rättvis klimatomställning:

  1. Öka takten. Ta fram en rättvis koldioxidbudget för Sverige. Gör den nya klimatpolitiska handlingsplanen konkret, synliggör hur alla sektorer ska bidra och berätta hur alla växthusgasutsläpp, inklusive de från konsumtion, ska minskas.
  2. Förbättra styrning och samordning. Organisera regeringen för att leda omställningen. Ge myndigheter och departement i uppgift att prioritera klimatarbetet och skynda på omställningen i kommuner och regioner. Utveckla Sveriges mått på välstånd.
  3. Ge folket insyn och inflytande. Satsa på folkbildning och dialog med medborgarna. Respektera samernas rättigheter att fatta beslut om sina marker. Inkludera barns och ungas perspektiv i omställningen.
  4. Verka för klimaträttvisa. De rikaste står för de största utsläppen i Sverige. Åtgärda denna klimatojämlikhet genom att låta utsläpparen betala och ge fler råd att välja hållbara alternativ. Förbättra landsbygdens villkor, bedriv en jämställd klimatpolitik och inkludera utsatta grupper i beslutsfattandet.
  5. Trygga Sveriges arbetstagare. Gör en plan över förändringar på arbetsmarknaden. Motverka diskriminering och gör riktade satsningar så att fortbildning och gröna, anständiga jobb kommer alla till del. Säkra kompetensutvecklingen och låt arbetsgivare ta fram omställningsplaner i dialog med facken. Stärk de sociala trygghetsnäten.
  6. Investera för omställning. Investera i människor, natur, infrastruktur och teknik. Gynna miljöansvar och goda arbetsvillkor i offentliga upphandlingar. Skrota klimatskadliga subventioner och investeringar och flytta pensionspengarna till långsiktigt hållbara alternativ.
  7. Stötta en rättvis klimatomställning internationellt. Ta lärdom av de rörelser som länge gått före i arbetet för klimaträttvisa. Återställ enprocentsmålet för biståndet och satsa på nytt klimatbistånd utöver det. Höj kraven på att företag ska ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Driv på inom EU för rättvis klimatomställning.

Alla dessa förslag utvecklas i vår appell riktad till regeringen och riksdagens ledamöter.

Allians för rättvis klimatomställning, och dess nuvarande medlemmar:
Emily Feijen, generalsekreterare Artister för miljön
Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden
Isabella Thöger, verksamhetsledare, Cykelfrämjandet
Michael Wernstedt, ordförande End Ecocide Sweden
Sofia Rosshagen, representant Folkhögskolornas Klimatnätverk
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
Tobias Linghag, verksamhetsledare Framtidsjorden
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
Ylva Lidén, ordförande Fältbiologerna
Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden
Alex Fridunger, Föreningen Offensiv folkbildning
Tove Ahlström, vd, Global utmaning
Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Linda Palmetzhofer, ordförande Handelsanställdas förbund
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Lasse Nilsson, ordförande Idrottare för miljön
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM – Individuell människohjälp
Sofie Persson, kanslichef Jordens vänner
Mårten Falk, talesperson Klimataktion
Frida Berry Eklund, Klimatbyrån
Peter Lübeck, ordförande Klimatklubben
Frida Hylander, Klimatpsykologerna
Torbjörn Vennström, ordförande Klimatriksdagen
Helene Andersson, styrelseledamot Klimatstudenterna
Per Hasselberg, verksamhetsledare Konstfrämjandet
Sylvia Rönn, kassör Kvinnor för fred
Emy Lynch, ordförande Mensen
Shahab Ahmadian, ordförande MÄN
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center
Betty Ottosson, styrelseledamot PUSH Sverige
Alasdair Skelton, ordförande Researchers’ desk
Agneta Sandström, Sametinget
Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna
Emmeli Wulfstrand, förbundsordförande Verdandi
Emma Max, verksamhetsledare Våra barns klimat
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Peter Brune, generalsekreterare War child Sverige

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.