Webbinarium om könsrelaterat våld med perspektiv från Östra partnerskapsregionen och Ryssland

Nyhet - 2021-11-08
Den 3 november 2021 anordnade Nätverket för Östra partnerskapet ett webbinarium för att belysa det könsrelaterade våldet med perspektiv från Östra partnerskapsregionen och Ryssland. Samt diskutera vilka metoder som finns för att bekämpa våldet.

Mäns våld mot kvinnor har alltid varit ett problem. I vissa sammanhang finns det också ett tabu kring frågan och svårigheter för kvinnor att söka skydd och stöd. I samband med Covid-19 slöts många samhällen och som resultat steg fallen av våld i hemmet. Samtidigt begränsades också möjligheterna till stöd.

I detta webbinarium diskuteras det könsrelaterade våldet i hemmet, men också i samband med frusna och pågående väpnade konflikter i regionen. Panellisterna diskuterar vad regeringar och initiativ från det civila samhället gör, eller inte gör, för att förhindra våldet och vilka metoder som finns eller saknas för att stödja offer för könsrelaterat våld. Däribland äldre kvinnor, flickor, militära och civila kvinnor och andra marginaliserade grupper. 

Webbinariet är organiserat inom ramen för Nätverket för Östra partnerskapet och bygger på ett samarbete mellan de svenska medlemmarna PRO Global, Nordic Ukraine Forum och MÄN. Panelen består av tre kvinnor som med olika metoder arbetar för att bekämpa könsrelaterat våld i Ukraina, Moldavien och Ryssland.

Webbinariet går att se nedan. Observera att diskussionen är på engelska.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.