Anbudsinbjudan gällande banktjänster

Forum Syd inbjuder banker som i alla avseenden lyder under den svenska Finansinspektionens tillsyn att lämna offert på banktjänster. Tjänsterna omfattar framför allt transaktionskonton, internetbank, betalningsförmedling, betalkort, depåkonto, bankgaranti för lokalhyra samt implementering och service knutet till tjänsterna. Betalning av leverantörsfakturor skall göras via filöverföring från ekonomisystemet Unit 4 World och lönebetalningar skall göras via filöverföring från lönesystemet Hogia Lön. Utlandsbetalningar görs bl.a. till våra kontor i Somalia, Kenya, Colombia, Kambodja, Liberia och Litauen.

Offerter skall sändas till Forum syd senast den 5/12. Utvärdering av anbuden görs framför allt utifrån de offererade tjänsternas innehåll, priset på de offererade tjänsterna samt det etiska agerande som anbudsgivarna och de företag de finansierar uppvisar inom områdena Mänskliga rättigheter, Arbetsvillkor, Skatter och Korruption.

Dokument som beskriver upphandlingen samt bilagor som innehåller kravspecifikation med svarsmall , excellmall för angivande av offererade priser m.m. kan erhållas genom att maila till info@forumsyd.org