Webbinarium om Going Glocal-rapporten

Utvärderingen av Going Glocal är färdig – nu fortsätter vårt förbättringsarbete!

När: 27 maj kl. 16-17

2017 sjösattes Going Glocal, den stora omorganisering som Forum Syd gått igenom sedan dess. För att se hur vi närmar oss de uppsatta målen med omorganiseringen och vilka utmaningar som kvarstår har vi låtit göra en utvärdering av Going Glocal där alla ni medlemmar och organisationer med stöd av Forum Syd hade möjligheten att dela med er av era åsikter kring processen. Utvärderingen har resulterat i en rapport med titeln ”We’re gettin there” som skickats ut i medlemsbrev.

Vi bjuder in till ett webbinarium där Forum Syds generalsekreterare Anna Stenvinkel gemensamt presenterar rapporten och deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Om du vill få rapporten skickad till dig, eller har några frågor, kontakta medlem@forumsyd.org.

Välkomna!