Beskrivning om hur ForumCivs läroplattform fungerar med hjälpmedel

ForumCivs digitala läroplattform heter Blackboard Collaborate. För att plattformen ska fungera fullt ut bör du använda senaste versionen av Jaws 2020 och webbläsaren Google Crome.

Skärmläsningskommandon för Jaws på Blackboard Collaborate:

 • För att hoppa mellan knappar: Skriv bokstaven B på tangentbordet. Tryck Enter om du står på den knapp du vill välja.
 • Pil ner och pil upp: Du går rad ner och rad upp för att hitta knappar, länkar och statusinformation. Står du på en knapp som du har pilat till, eller en länk, kan du trycka Enter för att välja den.

Det finns två inskrivningsfält på Blackboard Collaborate:

 • Det ena är där du kan skriva in ditt namn, om det inte redan står där.
 • Det andra finns i chatten, se nedan För att hitta inskrivningsfält, tryck bokstaven E på tangentbordet.

Att använda Blackboard Collaborate

 1. Klistra in länken, som du fått med bekräftelse på att du kommer med på kursen, i Google Crome.
 2.  Pila ner till ”gå med i session” och kursens namn.
 3.  Under raden ” Ange vad du heter om du vill delta i sessionen som gäst:” fyller du i ditt namn, om det inte redan är ifyllt på raden.
 4.  På raden under ditt namn finns knappen ” Gå med i session”. Ställ markören på den raden och tryck Enter eller leta rätt på knappen med jawskommandot b (skriv bokstaven B), och tryck Enter.

Du får ett meddelande ”går med i session…”.

Ljudtest

Du ska nu testa ljudet, om det behövs. Innan du går in i läroplattformen, kolla om ljudet i din dator är bra inställt. Be gärna någon hjälpa till med detta om du inte redan har kontrollerat inställningen och vet att du hörs bra när du pratar i till exempel  Zoom, Skype eller Microsoft Teams.

I läroplattformen väljer du att trycka på knappen ”Avsluta konfigurationen av mikrofon och kamera” om du vet att allt är som det ska. Pila ner till detta alternativ eller tryck jawskommandot B (bokstav b), följt av Enter.

Du får ett meddelande om ifall ljudet ser perfekt ut.

Videotest

Du kommer nu till ett test av din video. Gör på samma sätt som under ljudtestet och tryck på knappen: ”Avsluta konfigurationen av mikrofon och kamera”. Du får veta att du är ansluten till mötet.

Du kan nu:

 • Öppna sessionsmenyn.
 • Öppna Collaborate-panelen.
 • Se Globala tangentbordsgenvägar. (dessa är inte tillgängliga med skärmläsare).

Sessionsmenyn

Innehåller valen:

 • Stäng sessionsmenyn. Det är en Knapp.
 • Starta inspelning. Det är en Knapp.
 • Rapportera problem. Det är en Knapp.
 • Berätta om Collaborate. Det är en Knapp.
 • Hjälp om blackboard collaborate. Det är en Länk.
 • Sekretesspolicy. Det är en länk.
 • Lämna sessionen. Det är en Knapp.
 • Under valet ”öppna collaborate-panelen”, som finns som en knapp under sessionsmenyn, kan du:
 • Välja ”föregående panel” som är en knapp.
 • Där under ligger rubriken ”Alla”
 • På raden där under ser du om det finns några chattmeddelanden och hur många de är.
 • Du går mellan chattmeddelanden med Tabb och Shift Tabb.

Du kan:

 • Skriva ett meddelande och tryck på Enter eller Tillbaka till chatt.
 • På raden där under finns skrivfältet efter meningen ”säg något”….
 • På raden under det kan du aktivera uttryckssymboler genom att trycka Enter. Det är en knapp. Du får upp uttryck som, Dessa kan du stänga ”rött hjärta. Du kan bara förflytta dig i menyn om du håller på att skriva en chatt eller om du svarar på en chatt med uttryckssymbol.
 • Tryck Tabb eller shift tabb för att hitta valet ”stäng Collaborate-panelen”.