Tillsammans med över 100 europeiska organisationer är ForumCiv med i kampanjen Justice is everybody’s business med krav på en EU-lagstiftning som ska se till att företag hålls ansvariga för sin verksamhet. Det är viktigt att det blir en effektiv lag som säkerställer att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i hela sina värdekedjor.

Detta är jätteviktiga frågor – för svenskt näringsliv och för det vi måste åstadkomma tillsammans för en bättre värld. Här kan vi verkligen göra skillnad om det blir rätt typ av lagstiftning.

Anna Hallberg, fd utrikeshandelsminister (S), vid ett seminarium i riksdagen 6 april 2022 arrangerat av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i samarbete med ForumCiv m fl civilsamhällesorganisationer.

Kampanjen Justice is everybody's business lanserades i september 2022 utanför EU-kommissionen i Bryssel där förbipasserande på en våg får tippa över smutsiga företagsvinster till mänskliga rättigheter och klimaträttvisa genom att lägga till stenar med meddelanden som visar deras stöd.

Det handlar om att stå upp för de värden vi står för och att vi gör det tillsammans. Riskpremien för företag att finnas i miljöer som Xinjiang i Kina eller Ryssland under Putins angreppskrig har blivit högre.

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet, vid en politikerdebatt 31 augusti 2022 arrangerad av ForumCiv.

Vi välkomnar lagstiftningsförslaget. Vi har som många andra företag försökt följa FN:s vägledande principer på frivillig basis. Men det är svårt när det är frivilligt. Det finns en oro för att så många företag undantas i EU-förslaget.

Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig varor, Axfood, vid ett seminarium i riksdagen 6 april 2022 arrangerat av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i samarbete med ForumCiv m fl civilsamhällesorganisationer.

Skriv under uppropet 👇