Om ForumCiv

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle! Vårt arbete handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv. Det är då som demokratin kan utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.

ForumCiv är en ideell organisation. Arbetet och inriktningen formas utifrån våra medlemsorganisationers behov och prioriteringar. Tillsammans stärker vi civilsamhällets röst!

Så jobbar vi

Medlemmar

Som plattform samlar över 200 svenska organisationer inom svenskt civilsamhälle. Här bidrar både små och stora organisationer till att vi blir en stark gemensam röst. Detta gör att vi får ett större genomslag gentemot beslutsfattare och andra viktiga aktörer inom civilsamhället. Vi delar också erfarenhet och kunskap med varandra för att kunna möta utmaningar och dela framgångar.

Opinion- och påverkansarbete

Tillsammans med partners och medlemsorganisationer arbetar vi för att Sveriges och EU:s politik ska bidra till en rättvis och hållbar värld.

Vi samordnar det Östra partnerskapsnätverket som strävar efter att stärka samarbetet med civilsamhället i Östra partnerskapsländerna och Ryssland.

Vi driver också Globalportalen, en digital plattform för unga som vill engagera sig och bidra till en rättvis och hållbar värld.

Projektstöd

Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet. Vi förmedlar stöd via cirka 130 svenska organisationer och når civilsamhället i nära hälften av världens länder.

Utvecklingssamarbete

ForumCiv stöttar utvecklingssamarbete över hela världen genom våra medlemmar och andra organisationer. Vi driver också egna projekt via våra region- och landskontor. Utöver Stockholm har vi kontor i Litauen, Colombia, Kambodja, Kenya och Liberia. Totalt stöttar vi omkring 100 lokala organisationer direkt på plats.

Metoder och specifika ämnesområden varierar beroende på landets förutsättningar och behov men syftet med allt utvecklingssamarbete är att stärka civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter.

Kapacitetsutveckling

En grundläggande del i vårt arbete är att stärka den befintliga kapaciteten hos det civila samhället. Vi arbetar löpande med att ta fram stöd och material för medlemmar, organisationer vi samarbetar med eller andra aktörer i utvecklingssamarbetet.