Förändringsteori

Här kan du läsa om vår förändringsteori.
Förändringsteori ForumCiv
ForumCivs förändringsteori.

Vi är

ForumCiv är en svensk medlemsbaserad civilsamhällesorganisation som arbetar globalt. Vårt syfte är att stärka marginaliserade människor som organiserar sig för att hävda sina rättigheter och bilda opinion för förändring som bidrar till en rättvis och hållbar värld.

Vi är en plattform för utbyte av erfarenheter och gemensam opinionsbildning. Vi är en inflytelserik röst inom utvecklingsfrågor och driver civilsamhällets roll i att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Civilsamhället möjliggör människor att förändra sina liv och samhälle på lokal, regional, nationell och global nivå.

Så arbetar vi

Vi arbetar i partnerskap med civilsamhället och andra strategiska aktörer. Vi tror på ett partnerskap där samarbete mellan olika typer av aktörer, genom nätverk och allianser, kan leda till social förändring på såväl individuell som strukturell nivå.

Genom att arbeta tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners kan vi bidra till och lära av varandra. Vi synliggör det arbete som alla organisationer vi samarbetar med genomför, oavsett tematiska eller geografiska gränser. Ett legitimt och mångfaldigt civilsamhälle kan tillsammans skapa ett strategiskt partnerskap och bilda opinion för en genomgripande social förändring, samt granska makthavare och föra dialog för förändring.   

Vi arbetar rättighetsbaserat som ett sätt att utmana maktstrukturer och diskriminerande normer som orsakas av en mängd olika civila, politiska, sociala, kulturella och ekonomiska orättvisor. Genom att aktivt arbeta med icke-diskriminering, folkligt deltagande och ansvarsutkrävande, riktar vi vårt arbete mot grundorsakerna som hindrar människors rättigheter från att uppfyllas. Rättighetsbärare är i centrum för utveckling och ska därför aktivt delta i beslut som berör dem.

Ett rättighetsbaserat arbete innebär också en fördjupad kontextanalys för att förstå maktstrukturer och drivkrafter som strävar emot mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kontextanalysen ska inkludera faktorer som påverkar jämställdhet, konflikt, klimatförändringar och miljömässig påverkan eftersom dessa perspektiv är avgörande för att kunna bidra till långsiktig förändring och en rättvis och hållbar värld.  

Förändringen

Vi arbetar mot en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. När människor tillsammans utkräver sina rättigheter och deltar i att utveckla demokrati ökar möjligheterna för att resurser fördelas mer rättvist och fattigdomen minskar. Vi tror att ett mångfaldigt civilsamhälle är grundläggande för att låta en större grupp bli hörd och vara en aktiv kraft som bidrar till hållbar utveckling.