Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. Det vill vi uppmärksamma genom att skriva under en demokratideklaration framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. Naturligtvis vill vi ha med er medlemsorganisationer i arbetet för att stärka demokratin – därför uppmuntrar vi nu er att skriva under deklarationen! Ta reda på hur NI kan engagera er. 

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser för en stark demokrati. Kommittén har tagit fram en demokratideklaration i syfte att ena och engagera de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete i satsningen Vår demokrati - värd att värna varje dag. De aktörer som väljer att skriva under deklarationen går med på att: 

  1. Värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.  
  2. Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.  
  3. Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin. 
  4. Bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället. 

ForumCiv arbetar dagligen med att stärka demokratin runt om i världen genom att stötta aktörer som organiserar sig för att kräva sina rättigheter. Därför kommer vi skriva under deklarationen och ta fram egna åtaganden som vi ska arbeta med för att stärka demokratin under 2021. Vi är just nu i processen att ta fram åtaganden och styrelsen kommer att fatta beslut under nästa styrelsemöte den 14 december.  

Våra åtaganden

ForumCiv är en bistånds- och civilsamhällesorganisation som verkar för fördjupad demokrati, det vill säga att alla människor ska ha reella möjligheter att delta i beslut som rör deras liv. I allt vårt arbete strävar ForumCiv för att främja aktivt folkligt deltagande, respekt för Mänskliga Rättigheter och att motverka alla former av diskriminering.

Uppmana våra medlemsorganisationer att formulera egna åtaganden för demokratin. För att underlätta för våra medlemsorganisationer tar ForumCiv fram förslag på åtaganden som organisationerna kan använda, alternativt inspireras av vid formulering av egna åtaganden.

Vi ska arbeta för att förstärka interndemokratin i ForumCiv, men också bidra till att stärka våra medlemmars interndemokrati genom att öka kunskapen om föreningsdemokrati och hur en kan skapa ett inkluderande och gott samtalsklimat.

ForumCiv har i 25 år arbetat med att stärka demokratin i världen. Som global organisation kommer vi under 2021 fortsätta uppmärksamma civilsamhällets roll för demokratin genom våra externa kommunikationskanaler i Sverige och genom våra regionala kontor runt om i världen.

Så engagerar ni er

Vi vill att fler ska stå upp för demokratin och uppmuntrar därför er, våra omkring 170 medlemsorganisationer, att också skriva under deklarationen och formulera era egna konkreta åtaganden för demokratin. För att underlätta arbetet och inspirera er i hur åtaganden kan se ut, har vi tagit fram exempel på aktiviteter er förening skulle kunna genomföra under 2021. Det finns aktivitetsförslag både för den som har mycket liksom mindre tid och resurser. Se inspirationsbladet i länken nedan.

Hur går det till rent praktiskt? För att skriva under deklarationen och bli en demokratistärkande rörelse följer ni länken nedan. Ni kommer att få bekräfta att ni ställer er bakom demokratiska principer och att ni vill bidra till de fyra punkterna nämnda ovan. Sedan kommer ni att få beskriva vilka åtaganden och aktiviteter er organisation kommer att genomföra under 2020–2021 för att stärka och utveckla demokratin. 

Tillsammans är vi en viktig röst som står upp för demokratin!