Aktion mot torkan på Afrikas horn

Nyhet - 2017-08-18
Torka över Afrikas Horn har lämnat över 12,4 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd.
Forum Syd default

I vissa områden har den nuvarande torkan rapporterats som den värsta på över 60 år.

Torkan har gjort att boskap dött, livsmedelspriserna skjutit i höjden och skapat stor mat- och vattenbrist vilket gjort fattigdomen och hungern akut. Nästan 4,7 miljoner somalier, 38 procent av befolkningen, är i akut behov och riskerar att svält om de inte får stöd. Forum Syd har därför anpassat sina insatser för att assistera de tusentals samhällen som riskerar att drabbas hårt av torkan, särskilt i regionerna Puntland och Somaliland.

- Matdistribution, villkorslösa kontantöverföringar och påfyllnaden av matlager för djuren har varit ett viktigt stöd för oss som är flyktingar, säger Saynab Ahmed Jama som är en av många internflyktingar i Somalia.

Totalt når Forum Syd 30 300 människor genom att samarbete med åtta lokala partnerorganisationer för att nå ut till behövande människor. Stödet riktar sig till att stilla de allra mest kortsiktiga behoven som rent vatten och mat, men fokuserar också på att stärka bönders kapacitet att klara svåra väderförutsättningar.

- Den pågående torkan är orsakad av de pågående klimatförändringarna med dåliga regnperioder i flera år i följd vilket har bidragit till minskad livsmedelsproduktion, dödsfall hos boskap och stigande livsmedelskostnader, säger Forum Syds landchef Bashir Mohammad Hashi.  

Upp till 60% av all nötkreatur har på vissa områden dött. Klimatförändringarna förvärrar torkans inverkan. Torka i denna del av världen blir allt vanligare och svårare som ett resultat av ökande globala temperaturer.

För att motverka framtida kriser kopplade till extrem torka arbetar Forum Syd också långsiktigt för att stärka samhällens förmåga att överkomma svåra utmaningar. Detta görs genom att blandat att bygga bättre vattensystem för att ta vara på regnperioderna, stärka bönders kunskap och bättre hantering av resurser.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.