Aktion mot torkan på Afrikas horn

Nyhet - 2017-08-18
Torka över Afrikas Horn har lämnat över 12,4 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd.
Forum Syd default

I vissa områden har den nuvarande torkan rapporterats som den värsta på över 60 år.

Torkan har gjort att boskap dött, livsmedelspriserna skjutit i höjden och skapat stor mat- och vattenbrist vilket gjort fattigdomen och hungern akut. Nästan 4,7 miljoner somalier, 38 procent av befolkningen, är i akut behov och riskerar att svält om de inte får stöd. Forum Syd har därför anpassat sina insatser för att assistera de tusentals samhällen som riskerar att drabbas hårt av torkan, särskilt i regionerna Puntland och Somaliland.

- Matdistribution, villkorslösa kontantöverföringar och påfyllnaden av matlager för djuren har varit ett viktigt stöd för oss som är flyktingar, säger Saynab Ahmed Jama som är en av många internflyktingar i Somalia.

Totalt når Forum Syd 30 300 människor genom att samarbete med åtta lokala partnerorganisationer för att nå ut till behövande människor. Stödet riktar sig till att stilla de allra mest kortsiktiga behoven som rent vatten och mat, men fokuserar också på att stärka bönders kapacitet att klara svåra väderförutsättningar.

- Den pågående torkan är orsakad av de pågående klimatförändringarna med dåliga regnperioder i flera år i följd vilket har bidragit till minskad livsmedelsproduktion, dödsfall hos boskap och stigande livsmedelskostnader, säger Forum Syds landchef Bashir Mohammad Hashi.  

Upp till 60% av all nötkreatur har på vissa områden dött. Klimatförändringarna förvärrar torkans inverkan. Torka i denna del av världen blir allt vanligare och svårare som ett resultat av ökande globala temperaturer.

För att motverka framtida kriser kopplade till extrem torka arbetar Forum Syd också långsiktigt för att stärka samhällens förmåga att överkomma svåra utmaningar. Detta görs genom att blandat att bygga bättre vattensystem för att ta vara på regnperioderna, stärka bönders kunskap och bättre hantering av resurser.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.